UNG blogg

Svein Aksel G. Nakkestad

 

Bibelpuls

I dag har jeg bestilt 500 bibler. Det er ikke hver dag jeg har mulighet til å skrive det. Faktisk aldri hatt det før. Men i dag har jeg gjort det og det er verdt å skrive om.

Sentralt i vår evangelikale tradisjon finner vi Bibelen. Jeg kunne skrevet flere sider om alle utviklingstrekk i kulturen, som samlet er et sterkt dragsug bort fra det å lese Bibelen og ha den som eneste rettesnor for liv og lære. I stedet vil jeg skrive om hva vi vil bruke de 500 biblene til og hvorfor jeg tror kraften av det er større enn kulturens virvelvind.

Biblene skal vi dele ut til ungdommene som kommer på våre leirer Camp Stagedive og Across, under Liv & Vekst i år og til neste år. På leirene vil vi la ungdommene få erfaring med å lese i Bibelen og slik få kjenne på et pulsslag. Et pulsslag de forhåpentligvis vil ta med seg ut i hverdagen.

Bibelen er en åpen dør inn til et møte med den levende Gud

Ungdomsarbeiderne i misjonskirkene, med Markus Kvavik i spissen, utvikler stadig taleserieressurser. En av ressursene som vil komme er bibelleseplaner for smågrupper, på bibelappen Youversion. Slik kan smågruppelederne enkelt gi sine ungdommer «leselekse» til neste gang. Igjen er det en måte å få i gang et viktig pulsslag: jevnlig bibellesning.

Hvorfor tror jeg disse tiltakene er sterkere enn kulturens virvelvind? Fordi Guds ord vender aldri tomt tilbake! Fordi Bibelen er en åpen dør inn til et møte med den levende Gud. Med litt trening og litt disiplin, vil ungdommene få kjenne på kraften i Guds ord, og at Den Hellige Ånd åpner opp Ordet for dem. Det var kraften i det å lese om Jesus i Bibelen som førte meg til tro da jeg var i militæret.

Ordene fra Salme 1 er like sanne og kraftfulle i dag:

Salig er den som ikke følger lovløses råd,
ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,   

men har sin glede i Herrens lov
og grunner på hans lov dag og natt.

Han er lik et tre plantet ved rennende vann.
Det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke.
Alt han gjør, skal lykkes.

La oss jevnlig gi ungdommene smakebiter av dette!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X