Generalsekretærens

blogg

 

Bedre sammen

Da jeg begynte som generalsekretær høsten 2012, ble jeg invitert med i en nyopprettet gruppe med ledere av flere kirkesamfunn. Gruppen fikk etterhvert navnet «Bedre sammen». Vi snakket mye om hvordan vi kunne støtte hverandre så det kunne bli plantet nye kirker i Norge. Som en del av Vekst 2020 satt vi i Misjonskirken Norge oss et mål om å plante 20 nye menigheter i tiåret fram til 2020. Vi er på god vei. Det er mye å glede seg over mange steder, vi er i siget og det plantes! Takk Gud!

Bedre sammen-samtalene handlet etterhvert også om menighetsutvikling og utdanning av mennesker til tjeneste. I de seks årene jeg nå har vært generalsekretær i Misjonskirken Norge, har jeg på område etter område sett verdien av å stå sammen med andre kirker.

Vi ble for noen år siden spurt om å følge opp en av plantingene til Baptistsamfunnet og har gjort det med glede. For en uke siden arrangerte vi Vekstakademiet sammen med baptistene, med fokus på både planting og menighetsutvikling.  Det var gode og viktige dager for alle og gav en opplevelse av et «vi».

I utfordringer vi møter som kirker, oppleves det både godt og riktig å stå sammen med andre. Dette gjelder for eksempel i forholdet til myndighetene, når det skal utformes ny lov for tros- og livssynssamfunn, og i arbeidet med klimautfordringer og etiske utfordringer. Innen rammene av Norges Kristne Råd treffer jeg hele bredden av kirker – ikke alltid enige om alt – men det føres en respektfull og åpen samtale også om de mest krevende tema.

Når dette skrives er jeg på Liv & Vekst i nord med nærmere 200 mennesker. Her er det folk fra mange kirkelige sammenhenger. I nord har man ikke den «luksus» å dra på leir med folk kun fra egen kirkesammenheng. Mange er i en lokalmenighet som tilhører et annet kirkesamfunn enn det de opprinnelig kommer fra. De går i den menigheten som finnes på stedet der de bor.

Det er så mange grunner til å løfte fram og juble for det som er vår visjon: Guds barns enhet og menneskers frelse. Det er en fantastisk visjon som jeg mer og mer ser storheten og viktigheten i. Vi må stå sammen. De utfordringene vi møter som kirker blir ikke mindre – vi er «bedre sammen»! Vi skal nå dette landet med budskapet om den levende Jesus Kristus, og det går ikke om vi alle kun skal jobbe for oss selv.

«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg.
Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg»
Joh. 17,21

Ha en velsignet god sommer!

Øyvind Haraldseid
Generalsekretær

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X