Generalsekretærens

blogg

FLERE NYE MENIGHETER: Menighetsplanterne Lars Martin og Astri Torp tenner lys på stiftelsesgudstjenesten i mars, med representanter fra støttemenighetene i bakgrunnen. Lillesand misjonskirke er en av fire menigheter som er stiftet og lagt til vårt fellesskap i Misjonskirken Norge dette året.

Sterkere i fellesskap

De som jobber sammen om et oppdrag gjør en bedre jobb og får mer gjort enn den som førsøker å gjøre alt alene. En søndag i året løfter vi derfor frem fellesskapet vi har i Misjonskirken Norge.

Vår visjon er «Guds barns enhet og menneskers frelse» og det er også det som er årets tema på Misjonskirkens dag den 28. oktober.

Vi ønsker å være et kirkesamfunn i bevegelse– som lever evangeliet, vokser som disipler og gjør andre til Jesu disipler. Vi vil gi evangeliet videre til neste generasjon, være til stede med Guds godhet i våre nabolag. Vi vil plante menigheter, bryte sosiale barrierer, være åpne for at Gud leder oss på nye veier og til nye områder. Vi ønsker å være Kristus-disipler for vår tid, som står sammen om det kallet Gud har gitt oss.

Dette året er preget av at hele fire nye misjonskirker har etablert seg i vårt menighetsfellesskap. Ansgarskolen har satt ny rekord med 470 studenter og elever totalt. Hele åtte misjonskirker har jobber med revitalisering gjennom Menighetsskolen bare i 2018, og flere er i prosess med å bygge mer hensiktsmessige lokaler. Unge voksne-arbeidet Touchpoint samlet for et par helger siden rundt 150 unge voksne til festival i Grimstad. Forrige helg fikk mange av våre misjonskirker inspirasjon til det lokale arbeidet, på Diakonidagen i Kristiansand.

Dette er eksempler på hendelser som ikke hadde skjedd om vi ikke hadde stått sammen. Det aller gledeligste er at jeg den siste tiden har hørt fra flere av våre menigheter, om stadig nye mennesker som kommer til tro på Jesus. Dette er bevegelser vi ønsker å forsterke og sette fokus på gjennom Misjonskirkens dag.

Guds barns enhet og menneskers frelse – det er grunnen til at vi finnes som kirke!

«Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg» Joh. 17, 20-21.

Øyvind Haraldseid
generalsekretær

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X