JULEKAMPANJEN: En stor del av befolkningen i Calarasi er rom-folk. Ti menigheter i dette området er et viktig lyspunkt for folkets tro og framtidshåp. Skolehjelp, arbeidstiltak og ny bibelskole er noen av satsingstiltakene som Misjonskirken Norge støtter gjennom årets julekampanje (Foto: Arnfinn Nyland).


Et lys for folket i Calarasi

De satser på barna og ungdommene så de skal ha en framtid, og de engasjerer seg i de mange sosiale behovene som finnes. De forteller de gode nyhetene om Jesus til alle som vil høre, og nye mennesker kommer til tro. De inkluderer de menneskene som samfunnet ellers har satt på sidelinjen. Menighetene i Romania er lys for folket.

Årets julekampanje i Misjonskirken Norge hjelper og utruster familier og barn i menigheter og lokalsamfunnet i Calarasi, som ligger sør i Romania. De siste årene har vi fått være med å hjelpe våre trossøsken i Romania. De ti menighetene i Calarasi teller nå over 1 500 medlemmer og de blir stadig flere. Flere av våre menigheter i Norge står i spissen for vennskapet med Calarasi-menighetene.

Hva gir vi til? Les mer om giverformålene i Calarasi.

Besøksreisene har vært hyppige til vennene i sør. I november var Naomi Curwen fra Misjonskirken Norge, sammen med fotograf Reidun Hagir Bilstad, i Calarasi. Der var også en gruppe elever fra Ansgar bibelskole. I dag er generalsekretær Øyvind Haraldseid og pastor Jens Kåre Lindal der for å være med på utdeling av diplomer til det første kullet med deltagerne i den nye bibelskolen.

Pastor Daniel Banu, som leder menighetene i Calarasi, har besøkt flere ganger. Flere andre av medarbeiderne og ledere har også gjestet Norge.

I november besøkte Naomi Curwen (t.h.) vennene i menighetene i Calarasi, Romania. Foto: Reidun Hagir Bilstad


I Romania er det mange som forlater hjemstedet for å søke arbeid og lykken andre steder. Selv om landet har blitt med i EU og lagt om til markedsøkonomi, sliter de tungt med økonomien. Ved finanskrisen i 2009 måtte Romania ta opp store kriselån for å klare seg.

I Calarasi som ligger på grensen til Bulgaria i syd og mot Svartehavet, er en stor del av befolkningen rom-folk. Mange voksne er bortreist på leting etter jobb, og barna må klare seg selv eller bo med slektninger i lengre perioder. På skolen opplever barna som er av rom-folket, å bli forskjellsbehandlet. Mange klarer ikke skolegangen, og fattigdommen er stor.

Menighetene er lyset
Menighetene har blitt lyspunktet for folk i Calarasi. Til og med lokale myndigheter henviser til menighetene når de trenger hjelp. Mange av medarbeiderne er utdannet og kunne godt ha reist fra stedet for å få seg gode jobber andre steder. Men deres hjerte er folk folket og hjemstedet. Menighetenes medarbeidere har virkelig gitt sine liv for å bety en forskjell i nabolaget.

Rapportene vi får og det som vi selv har sett og hørt, viser deres ekte kjærlighet og iver. De ser menneskene rundt seg, de mange behovene, de som ikke har hørt om Jesus enda – og de blir fylt med en inderlig medfølelse.

→ Til kampanjesiden med filmressurser, giverinfo m.m. til bruk i menighetene.

De forteller de gode nyhetene om Jesus til alle som vil høre, og nye mennesker kommer til tro. De ber for syke, og folk blir helbredet. De inkluderer de menneskene som samfunnet ellers har satt på sidelinjen. De satser på barna og ungdommene så de skal ha en framtid, og de engasjerer seg i de mange sosiale behovene som finnes.

De er lys for sitt folk! Og vi ønsker å stå sammen med dem.

Av Trond Filberg

Menighetsledere foran en av kirkene som de ti menighetene driver i Calarasi. Foto: Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X