GOD JUL: Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. (Bildekunstner er Kjell August. Bildet er på årets julekort fra Misjonskirken Norge, og gjengitt på nettsiden med tillatelse fra Kalenderforlaget for Julen 2018, Copyright)


Julehilsen 2018

Julen er tiden vi feirer at Gud ble menneske. En tid for å feire barnet som er oss gitt, Immanuel – Gud med oss! Samtidig er Julen en tid for å feire året som ligger bak og se framover.

Året 2018 har gitt oss mye å feire. Fire nye menigheter er etablert! Rekorddeltakelse på Liv & Vekst sommerfestival. Over 8 000 deltaker/lederdøgn er registrert på UNGs arrangementer. Har det noen gang før vært så mange barn og unge på våre arrangement som i år? Mange unge mennesker har tatt viktige steg med Jesus og viktige steg som leder i året som ligger bak.

Gjennom 2018 har det vært arbeidet mye og godt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det fyller oss med takknemmelighet og er virkelig verdt å feire!

Kilden til kunnskap og erfaring

Året som ligger foran oss er per i dag et åpent landskap. Det er som et lerret uten en strek. Hva vil vi fylle dette året med? Hvordan vil vi like å se tilbake på året som gikk ett år fra nå? Stian Kilde Aarebrot skriver i boken «Kunsten å forme et liv», om den antikke filosofen Seneca (4 f.kr.-65e.kr). Seneca hadde lagt merke til at folk på grunn av stadig større tilgang på bøker og brev hadde begynt å skumlese. Han skriver at det er som med folks økende reisevaner: når du er alle steder, er du ingen steder. Skumlesning var som ufordøyd mat som aldri rakk å gi kroppen næring.

Både med tanke på julehøytiden og året som ligger foran vil vi peke på Bibelen som vår ultimate kilde for kunnskap om, og erfaring av, Gud. Bibelselskapet løfter frem tre prinsipper for bibellesningen i akronymet RIK og forklarer det på denne måten:

  • Regelmessig: Kristne i andre land møtes ofte til en fast tid for å lese Bibelen sammen.
  • I fellesskap: De leser Bibelen høyt for hverandre, ikke alene i hvert sitt hus.
  • Kontinuerlig: De leser flere kapitler i sammenheng, ikke litt her og litt der.

Fokus på Bibelen

I Misjonskirken Norge har vi tradisjon for å holde Bibelen høyt. «Bibelen er menighetens eneste rettesnor for tro, liv og lære» heter det i våre menighetsprinsipper. Vi ser at bibelbruk er en utfordring i mange kirker i dag.

Det ønsker vi å gjøre noe med i 2019. Det håper vi mange vil se som en mulighet og positiv utfordring, både for egen del, men også i menighetene.

Bibelens budskap har forandret Norge og ulike byer og regioner av vårt land mange ganger opp igjennom historien. Det kan skje igjen! Men, det begynner og må begynne med at Bibelens budskap tar tak i, og når dypt inn i, våre hjerter. Om Bibelen virkelig fikk forme det brede lag i Misjonskirken Norge, så ville det forandre Norge.

«I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.» (Johannes evangelium 1, 1-5)

Vi takker for godt samarbeid og fellesskap i året 2018, og ønsker en velsignet julehøytid med fred og glede! Så ser vi fram til året som kommer med forventning til hva Gud vil gjøre midt iblant oss.

Svein Aksel Nakkestad, daglig leder i Misjonskirken UNG og Øyvind Haraldseid, generalsekretær i Misjonskirken Norge

Gi en julegave til Romania!

Årets julekampanje «Lys for folket»

støtter arbeidet i Calarasi, sør i Romania.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X