SLUTTET: Etter over atten års ansettelse har Grete Skjennum Østerhus nå levert fra seg nøklene til hovedkontoret i Misjonskirken Norge. Administrasjonsleder Yngve Brosstad er takknemlig for hennes innsats og samarbeid alle disse årene (Foto: Naomi Curwen).


Flere endringer ved hovedkontoret

Den siste arbeidsdagen på hovedkontoret er unnagjort for Grete Skjennum Østerhus. I disse dager slutter også Arild Eikhom i prosjektstillingen for Cornerstone. Med færre i staben blir det flere endringer på kontoret. Men det blir også flere folk i lokalene når baptistene flytter inn senere på våren.

Etter over 18 år som ansatt ved hovedkontoret, hadde Grete Skjennum Østerhus sin siste dag på jobb torsdag 14. februar. Nå begynner hun pensjonisttilværelsen. Mange har møtt hennes hyggelige stemme på telefonen når de har ringt kontoret eller hennes blide ansikt i festivalkontoret under Liv & Vekst eller andre arrangementer.

– Vi som har vært Gretes kollegaer har opplevd hennes store omsorg for den enkelt i fellesskapet. Hennes personlighet med ro, åpenhet og trygghet har betydd mye for mange ansatte opp gjennom tiden. Så hun har vært mye mer enn kontorsekretæren som holder orden i resepsjonen og kjøkkenet, sier Yngve Brosstad som er administrasjonsleder i Misjonskirken Norge.
Grete har vært verneombud en rekke år ved siden av de faste oppgavene. Hun har gjort mange av de «usynlige» gjøremålene som først blir synlige når de ikke blir gjort. Nå er dette etter beste evne fordelt mellom staben som ellers er på kontoret.

Redusert staben

En annen person som slutter i Misjonskirken Norge er Arild Eikhom. Han ble ansatt i august 2017 og har i løpet perioden gjort en betydelig og god innsats for utrulling og opplæring i Cornerstone-systemet for personer i menighetene og sentralt. Hans stilling har vært et engasjement som fra start av var planlagt å slutte i midten av februar i år.

Arild Eikhom

Fra november 2018 og til og med februar 2019 er det dermed fire ansatte i Misjonskirken Norge som har sluttet. Ingen er sagt opp, men de har enten sagt opp selv for ny jobb, engasjementet var ferdig eller blitt pensjonist. Til sammen utgjør dette 2,7 årsverk.

I ingen av stillingene blir det ansatt nye personer. Stillingene som dette gjelder er økonomileder, regnskapskonsulent for lønnsarbeidet, kontorsekretæren og prosjektstillingen for Cornerstone. Fra årsskiftet ble det etablert en ny regnskapsløsning med Knif Regnskap som blant annet gir tjeneste på økonomiforvaltning ved siden av selve regnskapssystemet. Misjonskirken UNG har også inngått avtale med Knif Regnskap.

Færre ansatte i Oslo

Misjonskirken Norge vil fra 1. mars ha 16 ansatte, der ni personer er i full stilling. Antall årsverk er da 12,5, mens det for fem år siden var 13,5 årsverk og 19 medarbeidere. Utsendte medarbeidere er ikke med i disse tallene.

Av alle ansatte i Misjonskirken Norge er det kun sju personer som til daglig har kontorplass i Oslo og som har en halvtidsstilling eller større. I lokalene lages det derfor i stedet flere arbeidsplasser i fleksikontorer for ansatte som skal ha arbeidsdager i Oslo, men som til daglig har kontorplass andre steder i landet. Dette gjelder blant annet menighetsrådgiverne og lederne for nasjonal og internasjonal avdeling.

Ansatte i Misjonskirken UNG kommer i tillegg. De har ti ansatte, men bare to personer har nå fast kontorplass i Oslo. Det er administrasjonslederen og økonomikonsulenten. Daglig leder i UNG har nå hjemmekontor på Flekkerøy, mens speiderkonsulenten og Touchpoint-konsulentene holder til på Vestlandet. Levende tro-konsulenten og barne- og familieforkynneren er det meste på reise og har kontorplasser nær eget hjem.

I tråd med GF-vedtak

Ved generalforsamlingen til Misjonskirken Norge, vedtok menigheten et rammebudsjett for 2019-22 som innebar et kutt i staben på «i overkant av tre årsverk i perioden». Med ansettelsesstopp og naturlig avgang har man nesten oppnådd dette allerede. Det er ikke foreløpig gjort beslutninger om man skal eller hvordan man skal kutte ytterligere i staben. Generalsekretær Øyvind Haraldseid mener at en mindre stab enn det man nå har vil være vanskelig.

– Med de reduksjoner som nå har skjedd, er vi nede på et minimumsnivå for å løse de oppgavene som generalforsamlingen har vedtatt at hovedkontoret skal løse. På samme tid så vil det alltid være slik at vår gavebaserte økonomi vil avgjøre også kostnadssiden, sier Haraldseid som forklarer at man har en god kostnadskontroll i dag.

Færre ansatte vil redusere noe av kapasiteten ved kontoret. Det blir derfor mer fokus på å prioritere de viktigste oppgavene. At menigheter og andre kommer til å merke dette er for tidlig å si.

– Vi jobber for at konsekvensene blir så få som mulig, og vi vil strekke oss langt for å betjene «menighet og misjon». Det er derfor Misjonskirken Norge har et hovedkontor, sier generalsekretæren.

I kontorlokalene i Oslo pågår det nå både ombygginger og flytting av kontorplasser. Man samler de i staben som til daglig har sin arbeidsplass her så man sitter mer i nærheten av hverandre. I tillegg frigjøres kontorer til nye leietakere som senere denne våren skal flytte inn i den ene fløyen av lokalene.

SAMME INNGANG: Snart skal to generalsekretærer for hvert sitt kirkesamfunn ha samme inngangsdør i Christian Krohgs gate 34. Terje Aadne (t.h.) og Øyvind Haraldseid (Foto: Trond Filberg).

Samlokaliserer med baptistene

Fra mai i 2019 vil deler av lokalene i 2. etasje i Christian Kroghs gate 34, blir overtatt av Baptistsamfunnets sentralt ansatte. Samlokaliseringen kan gi felles løsninger for kontordriften, men også styrke det sosiale arbeidsmiljøet ved kontoret.

– Dette startet som en henvendelse fra Baptistsamfunnet. De hadde behov for nye lokaler for sin stab som fram til nå har hatt kontoret på Holtekilen på Stabekk. Vi hadde mer kontorplass enn vi hadde behov for, samtidig med at våre ledige kontorarealer samsvarte godt med baptistene behov, forklarer Øyvind.

På grunn av den store veksten ved Høyskolen for Ledelse og Teologi har det blitt trangt om plassen i skolebygningen på Stabekk, og frigjøring av lokalene som Baptistsamfunnet benytter vil gi et sårt tiltrengt pusterom for skolen. Baptistsamfunnet har seks ansatte i staben og ledes av generalsekretær Terje Aadne. I tillegg kommer ansatte i Ung baptist.

Ved siden av en praktisk, god løsning, ser Øyvind også positive synergier av å komme tettere på et kirkesamfunn som Misjonskirken Norge har mye tilfelles med, både teologisk og kulturelt.

– Vi har over flere år samarbeidet om menighetsplanting og hatt jevnlige møter på andre tema. I 2018 arrangerte vi Vekstakademiet sammen på Ansgarskolen. Vi tror det vil kunne være en berikelse for alle parter å være tettere på hverandre også i et kontorfellesskap, sier Øyvind Haraldseid som samtidig avviser at det er snakk om første steg i sammenslåing av kirkesamfunnene.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X