BÆREKRAFTSBOKA: Hildegunn Marie Tønnesen Schuff (midten) har skrevet bønnene i boka som er redigert av Anne Marte Skaland (t.v.) og Guro Almås. (Foto: Trond Filberg)


Nå trengs det handling

Det er handlinger og initiativ som nå trengs for å virkeliggjøre verdens bærekraftsmål. Hvordan tar kirken dette på alvor? Denne uka ble ei ny bok presentert, der bærekraftsmålene gis teologiske refleksjoner, utfordringer og bønner.

Bønner for verden

– Det var en fin utfordring å få skrive bønnene til boka. Jeg synes det er spennende å se nærmere på skjæringspunktene der livet møtes, sa Hildegunn Marie Tønnesen Schuff ved boklanseringen i Kirken Hus. Hun har skrevet bønnene til hvert av målene i boka. Til daglig er hun ansatt ved Ansgar Teologiske Høgskole.

Noen av temaene er gjenkjennbare fra kirkelivet, men Hildegunn ble utfordret på hvordan vi ser på emner som innovasjon og økonomisk vekst. I bønnen skriver hun da: Gi vekst der det trengs, og lær oss å takke og nøye oss med nok.

– Hvordan skal vi finne håp og kraft i møte med de store utfordringene vi ser omkring oss. For egen del trenger jeg å forankre dette i noe som er større enn meg selv, hos Gud. Med spørsmålene kan jeg få være stille og løfte dem i bønn, sa Hildegunn og delte en historie om da hun med sine barn i bønnestunden på kvelden, hørte barna be om fred i Syria og for klimaet.

En ressurs for kirken

– Kirker og kristne organisasjoner har en rolle å spille i den store dugnaden. I denne boka inviterer vi til å reflektere over hva Bibelen og kristen tro har å si om de ulike bærekraftsmålene, skriver redaktørene i forordet.
Bærekraftsbokas redaktører er Guro Almås som er seniorrådgiver for internasjonale spørsmål i Mellomkirkelig råd, og Anne Marte Skaland som er rådgiver i Kirkens Nødhjelp.

Bønn: La oss vandre sammen i frihet og verdighet.

En annen bidragsyter i boka er Kjell Nordstokke, professor em. i teologi, og kjent for sitt arbeid med kirkens diakoni. Han har skrevet de teologiske refleksjonene.
– Hele den skapte virkeligheten med alt sosialt liv, er Guds verden. Han bryr seg om oss, og som Hans disipler med et oppdrag, er Bibelen en ressurs for oss, sa Kjell ved lanseringen.

Han har benyttet både kjente og mindre kjente bibeltekster i sine refleksjoner, og han har søkt hos kirkene i det globale sør for å se om det er noe de kan bidra med for forståelse av tekstene.

– Bibelen er full av fortellinger om alminnelige mennesker. De møter urett og nød, men også fortellinger som styrker verdighet og engasjement for fattige, sa Kjell Nordstokke og fortalte om den diakonale måten kirker i sør kan lese bibeltekster. Først relaterer man teksten til egen hverdag og virkelighet. Dernest bedømme etisk det vi ser, og så finne veier til handlinger som kan skape håp hos medmennesker.

Fra venstre: Lisa Sivertsen, Kjell Nordstokke, Anne Marte Skaland, Hildegunn Marie Tønnesen Shcuff og Guro Almås (Foto: Trond Filberg).

Det handler om «vi»

Hvilke fortrinn har kirker og kristne organisasjoner i dette arbeidet, og hvordan kan samarbeide på tvers av kirkesamfunn og andre sektorer, nasjonalt og internasjonalt, var noen av spørsmålene som ble tatt opp i panelsamtalen.

– Bærekraftsmålene er viktige for Kirkens Nødhjelp fordi dette brukes mer enn vi tror, blant annet av næringslivet og myndigheter. I dokumentene er det mye teknisk språk, men i denne boka innbys vi til refleksjon på en enkel måte, sa fungerende generalsekretær Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp. Hun mente at vi bør søke mer samarbeid som trossamfunn og organisasjoner, og vi bør være tøffere og utfordre oss selv i større grad.

Bønn: Led våre føtter inn på fredens vei.

– Religiøse ledere har ofte en tillitskapital i mange land, som politiske ledere bare kan drømme om. Bærekraftsmålene er ikke en bistandsagenda, og jeg vi advare mot en for sterk «vi-og-dem-holdning».

For bærekraftsmålene er ikke FN sine, men verdens land er enige om dem sammen. Derfor behøver vi ikke å snakke mer om det vi allerede er enige om. I stedet må vi si «so what?», hva skal vi gjøre, utfordret Inge Hermann Rydland. Han er spesialrådgiver i Utenriksdepartementet og rapporterer for regjeringen på hvordan Norge arbeider med bærekraftsmålene. Han anbefalte alle å lese den nye boka, og oppfordret også interesserte i å lese delmålene i 2030-agendaen.

Av Trond Filberg

Panelet som delte tanker om kirke og bærekraft, fra venstre sokneprest Lise Martinussen i Strindheim menighet, biskop Atle Sommerfeldt i Den norske kirke, fungerende generalsekretær Lisa Sivertsen i Kirkens Nødhjelp og spesialrådgiver Inge Hermann Rydland i Utenriksdepartementet (Foto: Trond Filberg).

Bærekraftsboka er utgitt av Kirkens Nødhjelp, Norges Kristne Råd, Norges KFUK-KFUM og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke. Hele boka kan leses direkte på internett, og den egner seg godt som ressurs for samtaler i ei ungdomsgruppe eller småfellesskap.

Misjonskirken Norge er opptatt av bærekraftsmålene, blant annet gjennom internasjonale prosjekter om rettigheter, skole og god helse. Hva kan vi bidra med i vårt lokalsamfunn? Hvilke handlinger kan vi gjøre for å være med på å nå målene?

Les mer på Regjeringens ressursside for Bærekraftsmålene og 2030-agendaen.

Bærekraftsboka.no

Utfordring for mål 10: Hvilke aktører i lokalsamfunnet deres bidrar til å redusere den økonomiske ulikheten blant innbyggerne? Kan dere gjøre noe for å styrke dette arbeidet?

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X