POPULÆRT: Professoren var et artig innslag på Alla sammen-møtet, LabaraTROrium, på fjorårets Liv & Vekst i nord. Astrid Turpeinen (til høyre) ledet samlingene.


Viktig å bli sett

Astrid Turpeinen har vært engasjert i lederoppgaver i menighet siden hun var 11 år. Hva er drivkraften? Oppdraget og fellesskapet.

– Oppgaver i menighet regner jeg nesten som en del av min livsstil, forteller Astrid, som denne våren går inn i en prosjektstilling i Liv & Vekst i nord (LOVIN).

– Min drivkraft bak arbeid med menighet og LOVIN består nok av flere ting. Oppdraget fra Jesus om å dele evangeliet er sentralt, men også oppfordringen om å være en del av et fellesskap. Dette er nesten blitt en del av mitt DNA, etter et helt liv i menighet.

Astri Turpeinen profilbilde

Astrid er prosjektarbeider i Liv & Vekst i nord.

Opp og ned

Til daglig jobber Astrid som helsesykepleier i Tromsø kommune, og hovedsakelig i skolehelsetjenesten. Her jobber hun med forebyggende arbeid blant barn og unge. Hun har vært engasjert med lederoppgaver i menighet siden hun var barn.

Astrid kan fortelle at som alt annet i livet går også engasjementet og drivkraften for menighetsarbeid opp og ned.

– Man preges både av hvordan man har det og hvordan man blir møtt av andre. Det engasjementet jeg har nå i Frimisjonen Tromsø og LOVIN er i stor grad et resultat av hvordan mennesker har møtt meg og sett potensiale i meg, forteller Astrid.

Da Astrid og familien startet i Frimisjonen Tromsø i 2015, var hun egentlig sliten av menighetsarbeid. Men da hun opplevde å bli sett og inkludert på en helt ny måte, opplevde hun å få ny giv til å engasjere seg.

– Der ble vi møtt med begeistring og stor glede over at vi var der. Plutselig var det noen som så på meg med nye øyne og fant alle mulige slags talenter i meg. Jeg ble utfordret på nye måter, sier den engasjerte nordlendingen.

Viktig fellesskap

Astrid har de siste årene også vært involvert i planleggingen og gjennomføringen av LOVIN, et fellesskap hun setter stor pris på.

– Kanskje har andres tro på meg vært litt i høyeste laget noen ganger, men jeg vil trekke fram den inkluderende holdningen jeg ble møtt med. Det å bli gitt plass og utfordret har jeg opplevd som enormt inspirerende og livskraftig inn i mitt liv.

Astrid er nå ansatt i en prosjektstilling for LOVIN. Misjonskirken Norge støtter arrangementet økonomisk, slik at de har muligheten til å ha en slik stilling.

– LOVIN betyr for meg mulighet til å delta i et større felleskap av kristne både for oss voksne, og ikke minst for barna. Det betyr mye å få være med å skape noe som betyr noe for andre, forteller Astrid.

Av Rachel Elisabeth Olsen

Hjerteformet luftballong svever over landskap. Tekst på bildet: Fokus: Hva driver oss?

Våren 2019 setter vi fokus på drivkraft. Det kan være godt å reflektere over hvorfor vi gjør det vi gjør i yrkeslivet, i hverdagslivet og i menighetslivet. Er vi opptatt av å lykkes og å realisere oss selv? Og hvilken plass har egentlig det dobbelte kjærlighetsbudet i våre liv?

Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære vårt nasjonale arbeid. Dette innebærer støtte til videreutvikling av våre fem satsingsområder og arbeidet med konkrete menighetsplantinger, arrangementer og prosessverktøy.

Les mer om Vekst 2020, satsingsområder og prosessverktøy her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X