VEKST2020: Menighetsplanting er den viktigste grunnen til veksten i Misjonskirken Norge og UNG. Nye menigheters satsing på barn og unge, gir også flere voksne medlemmer. Bildet er fra stiftelsen av Flekkerøy misjonskirke i 2015 (Foto: Inger Anna Drangsholdt). 

Veksten fortsetter

Veksten fortsetter i Misjonskirken UNG og Misjonskirken Norge. Tallene for 2018 viser at det blir flere medlemmer, UNG-grupper og menigheter.

Opptelling for 2018 har gitt Misjonskirken UNG hele 652 flere tellende medlemmer enn forrige år. Barne- og ungdomsorganisasjonen noterer seg nå for 5 301 tellende medlemmer som har betalt kontingent, og totalt 6 574 medlemmer registrert i 227 lokalgrupper. Den nedadgående trenden siden 2014 er dermed snudd for første gang, og 2018-tallene er bedre enn det var i både 2017 og 2016.

Ringte rundt

– Vi gjorde en del tiltak i løpet av fjoråret. Antall medlemmer pekte noe nedover, og det fikk vi ikke til å stemme med virkeligheten, forteller Svein Aksel Nakkestad, daglig leder i UNG. De satte ned medlemsavgiften til 50 kroner slik at terskelen ble lavere for å bli medlem. Han tror at de viktigste grunnene er noe annet.

– Vi hadde en stor ringerunde sist høst der vi hjalp grupper som allerede var aktive til å melde seg inn. Da pekte vi på hvor mye støtte gruppene fikk lokalt. I tillegg fortalte vi om hvor mye vi går glipp sentralt av offentlige tilskudd når gruppene ikke melder seg inn i UNG, forklarer Svein Aksel. Veksten i antall grupper er også gledelig med 47 nye grupper som ble opprettet i 2018. UNG hadde dermed ved årsskiftet 227 tellende lokale grupper.

– Kvalitetsarbeidet som har skjedd lokalt med fokus på Levende tro, har gjort at mange har tettet hull i alderstrinnene. I tillegg har nyplantede menigheter satset på barna, og det store fokuset UNG har på lederutvikling har gjort at det lokalt er flere ledere å spille på. Da er det lettere å starte nye grupper, sier Svein Aksel.

Åtte nye menigheter

I 2018 er det notert at kirkesamfunnet Misjonskirken Norge består av 90 menigheter. I Vekst2020-satsingen uttalte vi ved starten i 2010 at det er et mål å plante tjue nye menigheter i Norge. Hvordan går dette? I 2018 ble hele fire nye menigheter registrert i trossamfunnet. Fra 2010 og til i dag er det da etablert og stiftet åtte nye, selvstendige menigheter.

De nyplantede menighetene i Misjonskirken Norge er Justnes misjonskirke (2013), Ytre Randesund misjonskirke (2013), Flekkerøy misjonskirke (2015), Hånes misjonskirke (2017), Lillesand misjonskirke (2018), Misjonskirken Follow (2018), Misjonskyrkja Voss (2018) og Torridal misjonskirke (2018).

Menighetsplantingen på Hellemyr i Kristiansand, har til og med 2018 vært et nasjonalt planteprosjekt, og de er nå i en fase for å bli stiftet. I tillegg er det tre nasjonale menighetsplantinger som pågår. Dette er i Groruddalen i Oslo, Fornebu i Akershus og Varhaug i Rogaland.

Torridal misjonskirke var en av menighetene som ble stiftet i 2018. Bildet er fra stiftelsesmøtet i september (Foto: Reidun Hagir Bilstad). 

Medlemsvekst i trossamfunnet

Også Misjonskirken Norge kan vise til en gledelig utvikling med fortsatt vekst i medlemstallet. Antall medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge har per 31.12.2018 økt til 11 275 medlemmer. Dette er en nettovekst på 125 flere medlemmer enn forrige året, og det er 1 552 flere medlemmer enn i 2010.

– Det er med store glede jeg ser at Misjonskirken Norge vokser både i antall menigheter og antall personer. Dette er en sterkt villet og ønsket utvikling, kommenterer generalsekretær Øyvind Haraldseid.

– Det er mange som står veldig på for å legge til rette for den veksten vi ser, men som Paulus sier, så er det Gud som gir og skal takkes for den veksten vi ser, minner han om og referer til 1. Korinterbrev 3,6.

Øyvind utfordrer samtidig til å be om at det skjer vekst i alle deler av landet vårt, også der det er mange som ikke har et kristent fellesskap å være med i.

– Vi ønsker å være en kirke med sterkt fokus på misjon både ute og hjemme også i årene som kommer, og ber Gud om å kalle og sende ut nye arbeidere, sier generalsekretæren.

Grafen viser veksten i antall medlemmer i trossamfunnet Misjonskirken Norge, 2010 – 2018. (Klikk på bildet for stort format)

Flere frivillige

I Vekst2020-statistikken som menighetene teller i november, er det også økning i antall frivillige medarbeidere. For 2018 var det 4 876 frivillige, noe som er 302 flere enn i 2017. I 2010 var det 2 881 frivillige medarbeidere.

Antall personer i smågrupper har økt med 214 personer flere enn i 2017, til 3 632 personer. I 2010 var det 2 475 personer i grupper. Antall personer som i gjennomsnitt besøkte en gudstjeneste i en av våre menigheter, var i 2018 på 6 061 personer. Dette var ti færre enn året før, men hele 1 222 flere enn i 2010.

Vekst ved planting

Et eksempel på veksten er Randesund misjonskirke som ble stiftet i 1984, ut fra Kristiansand misjonskirke Salem. Så ble det ut fra Randesund misjonskirke startet et nytt planteprosjekt som i 2013 ble til en ny menighet i området, Ytre Randesund misjonskirke. Selv om de måtte avgi gode folk til den nye menigheten, har de selv vokst videre.

I årsmøtet som Randesund misjonskirke holdt i mars i år, viser medlemstallet at de nå har passert 400 personer. I løpet av ei uke har de et gjennomsnitt på 700 barn og unge som deltar i misjonskirkens aktiviteter. Legger vi til antall voksne ledere og alle gudstjenestebesøkende, passerer antallet kirkebesøkende 1000 i løpet av uka.

Av Trond Filberg

Hva er Vekst 2020?

Les mer om Vekst2020 på nettsiden mknu.no/vekst2020-satsingen.

Tallene fra Vekst2020-statistikken finner du her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X