Det gror i Groruddalen

Over 20 store og små har til nå samles jevnlig i hjemmene, i Misjonskirken Norges planteprosjekt nordøst i Oslo. Den siste tiden har veksten gjort at det har blitt vel trangt og de må derfor ta grep.

– Det begynner å bli fullt når vi samles nærmere 40 stykker med smått og stort hjemme i en stue. Vi ser at vi må gjøre noen gode grep for å ta vare på det nære og relasjonelle, samtidig som vi legger til rette for vekst, forteller Ruth Burch Skree, som sammen med Bård Løkken leder planteprosjektet i Groruddalen.

Gjestfrihet og relasjoner står sterkt i plantingen, og på grunn av veksten vil de vil fremover ha flere familiesamlinger parallelt for å gi mer rom til dette. I tillegg vil de å ha storsamlinger som etterhvert kan bli deres felles gudstjenestefeiring.

Ønsker enda mer mangfold

Frem til nå har de hatt med seg et startteam på syv, hvor Ruth er ansatt i en 40 prosent stilling. De er nå i en overgangsperiode med å få på plass et lederteam fra høsten. Ruth beskriver gruppen som «en gjeng med mange barn», og at det derfor har vært viktig å ha samlinger som er gode for hele familien.

– Det er noe sant i at når barna trives, så trives foreldrene også. Det er litt et salig kaos, men det oppleves godt å komme sammen, forklarer prosjektlederen.

Grorudplantingen ønsker samtidig å finne en balanse hvor de kan være et fellesskap hvor det er godt å være også for single og voksne uten barn. De har ikke minst et sterkt ønske om å bli et enda mer flerkulturelt fellesskap. En av grunnene til at Ruth og Bård ville plante menighet nettopp i Grorruddalen, var fordi området er befolket av mennesker med mange med ulike kulturelle bakgrunner og nasjonaliteter.

– Noe av hjertet vårt helt fra starten var å forme et fellesskap som speiler det flerkulturelle samfunnet vi lever i, og derfor ble vi dratt mot Groruddalen. Samtidig ser vi at det heller ikke her kommer av seg selv. Det tar tid å bygge en flerkulturell kultur. Nå i det siste har vi kommet i kontakt med flere som har en ikke-etnisk bakgrunn som er nysgjerrig på Jesus og på fellesskapet vårt, det er spennende. Når vi i tillegg har noen folk som snakker arabisk og persisk i fellesskapet har det vært en ekstra bonus, forteller Ruth.

Var med å be for plantingen i Groruddalen

  • Be for det gryende flerkulturelle arbeidet, at relasjonene skal bli styrket og vokse og at flere skal få møte Jesus.
  • Be om at folk skal komme til tro.
  • Be for overgangen til et nytt lederteam og en ny struktur, vi håper det skal være med å bidra til at flere får komme på plass og få bruke seg selv og sine nådegaver enda mer.

Prosjektsiden hvor du kan gi en gave elektronisk eller registrere deg som fastgiver til planteprosjektet: mknu.no/groruddalen

Oslo misjonskirke Groruddalens hjemmeside: omgkirken.no

Link til mknu.no/polen

Vil du gi en ekstra gave til menighetsplanting?

Vi mobiliserer nå for et giverløft til våre menighetsplanter. Dersom du vil være med å gi en ekstra gave til dette arbeidet, kan du gi via Vipps eller kontonummer. Merk gaven «Menighetsplanting», eller «Groruddalen» om du vil gi spesifikt til dette prosjektet.

Vipps-nummer: 93393

Kontonummer: 3000.15.10300

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Innovativ Design

X