FRIVILLIG TJENESTE SNART SLUTT: 30. juni 2019 reiser Zezag Enieva og Andreas Knapskog tilbake til Norge. De har vært våre ettåringer i Colombia skoleåret 18/19, her sammen med daglig leder på Misjonskirken Norges kontor i Bogotá, Monica Guerrero (t.v).


Trives best med barn og undervisning

Både Zezag Enieva og Andreas Knapskog trives aller best når de får være sammen med barna på skolen i Potosí i Bogota. Skoleåret som ettåringer i Colombia er straks over, 30. juni reiser de tilbake til Norge.

-Barneskolen som misjonskirken i Potosí driver er så gjennomsyret av kjærlighet. Der føler jeg meg veldig velkommen, forteller Zezag etter ti måneder i Colombia. Andreas er enig. -Hverdagen på en barneskole har faste rammer og timeplaner, og det trives jeg best med, forteller Andreas, og legger ikke skjul på at hverdagen forøvrig i Colombia kunne trenge mer av det.

Det siste skoleåret har Zezag og Andreas vært frivillige for Misjonskirken i Colombia. De har bodd hjemme hos hver sin vertsfamilie i bydelen Fontibon, vest i hovedstaden Bogotá. Arbeidsdagene har de fordelt på skolefritidsordningen Esperanza, barneskolen i Potosí og menighetsarbeid i bydelene San Fransisco og La Española.

Har gitt retning for livet videre

-Det har vært en flott opplevelse som jeg ikke ville vært foruten, sier Andreas. -For min del har det hjulpet meg å finne retningen videre i livet, nå satser jeg på å bli lærer, forteller Zezag.

Bogotá er en stor by, over ti millioner innbyggere bor på det som er verdens største høyslette. Med bosted i Fontibon og arbeidsted flere steder i byen har det blitt mange timer i buss. Tre til fire timer per dag har ikke vært uvanlig for våre to ettåringer.

Zezag Enieva sammen med ei av elevene fra grunnskolen i Potosí.

Andreas Knapskog på skolefritidsordningen Esperanza.

Jubileumsår

I løpet av året har Andreas og Zezag fått være med på to viktige jubileer. I november feiret de at det var 50 år siden vår søsterkirke ble født i Colombia. I mars var det skolefritidsordningen Esperanza som feiret 20 år. Begge jubileene ble anledninger hvor mange mennesker delte sitt vitnesbyrd om hva misjonsinnsatsen har betydd i deres liv, ved at de ble kjent med kjærlige mennesker og med Jesus.

Nå har Andreas og Zezag startet nedtellingen, kun en liten måned gjenstår av oppholdet. De innser at de nå må suge til seg mest mulig. -Vi får prøve å spise mest mulig god mat, drikke fruktjuice og treffe flest mulig folk, avslutter de to. Misjonskirken Norge takker for innsatsen de har gjort og ønsker dem en velsignet avslutning på oppholdet i Colombia, og lykke til med det som venter i Norge til høsten.

Tekst: Øyvind Slåtta
Foto: Zezag Enieva


Frivillig for Misjonskirken Norge internasjonalt
Vil du erfare en ny kultur, lære språk og utfordre din egen komfortsone? Vil du bidra til noe meningsfullt for andre, og lære mer om menighetsarbeid og sosialt arbeid? Da bør du søke om å være frivillig i Misjonskirken Norges internasjonale arbeid! Les mer om mulighetene vi tilbyr unge mellom 18 og 25 år her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Innovativ Design

X