Personvern i menighetene

I juli 2018 ble EUs nye forordning for personvern, GDPR (General Data Protection Regulation), vedtatt som norsk lov og trådte i kraft umiddelbart. Det nye regelverket gir virksomheter plikter og enkeltpersoner rettigheter.

Dette gjelder også Misjonskirken Norge, og alle menighetene. Det er den enkelte menighet (juridisk person) som har ansvaret for at menigheten etterlever GDPR-reglene og forøvrig har en god personvernpraksis. Noen menigheter har gjort et godt stykke arbeid for å oppfylle det nye regelverket, mens andre ikke har kommet helt i gang enda.

Følgende er sendt til misjonskirkenes lederskap som hjelp til dette arbeidet lokalt:

  • Veileder til menighetene om GDPR
  • Kartlegging av personopplysninger
  • MAL Personvernerklæring for menigheter
  • EKSEMPEL Ansatterklæring

Forslag til tiltak og metoder vil kanskje ikke passe like godt i alle menigheter – bruk det dere syntes er fornuftig basert på hvor langt deres menighet er kommet i arbeidet.

Ved spørsmål, send e-post til yngve@mknu.no.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X