GRUNNFESTET I TROEN: Kongos Evangeliske Kirke opplever stor vekst og mange nye blir inkludert i en av menighetene. Her forberedes nattverd i menigheten Moukondou. Menighetene i Brazzaville har nå startet bibelkurs for sine frivillige medarbeidere. Foto: Viggo Koch. 


Nystartet bibelkurs i Kongo

Vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke, har nylig startet bibelkurs for frivillige i deres menigheter. Rundt 40 deltagere fra menighetene i hovedstaden Brazzaville samles hver uke for bibelundervisning.

Stor vekst

Det pågår en kontinuerlig vekkelse over store deler av Kongo, og vår søsterkirke ser mange mennesker komme til tro i deres menigheter. Det er usikkert hvor mange som tilhører Kongos Evangeliske Kirke i dag, men et sted mellom 300 og 400 000 mennesker går i en av de mange menighetene til vår søsterkirke! -Hver gang vi er på besøk opplever vi at mennesker tar imot Jesus og inkluderes i en lokalmenighet, forteller Internasjonal leder Jon-Arne Hoppestad.

Grunnfestet i troen

For vår søsterkirke i Kongo er det viktig å ikke bare vokse i antall, men at de nye som kommer til blir grunnfestet i troen. I lang tid har de satset på trosopplæring og ledertrening, og nå har de utviklet et nytt bibelkurs for frivillige i menighetene. Et pilotprosjekt i hovedstaden Brazzaville samler rundt 40 frivillige fra menighetene i nærområdet. To dager i uken får de god undervisning fra ledelsen i vår søsterkirke og lærere ved det teologiske seminaret på Mansimou (tilsvarer Ansgarskolen i Kongo). De håper å kunne tilby bibelundervisning til flere grupper av frivillige fremover.

«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!» Kol. 2,6-7


Løp for Kongo!

Årets misjonsløp under Liv & Vekst i Stavern er dedikert til vårt arbeid i Kongo. Trosopplæring er kun en liten del av dette arbeidet.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X