HOVEDTALER:  – Jeg ble glad i Bibelen på Ansgarskolen, sier Knut Tveitereid som gleder seg til å delta som taler på Liv & Vekst i Stavern. Foto: Trond Filberg.


Hvordan være en overkommelig bibelleser?

– Edins gode råd gav meg god samvittighet og nysgjerrighet i min bibellesning, forteller Knut Tveitereid. Han holder seminar og taler på fredag i Liv & Vekst sommerfestival.

– Vi har gjerne et ideal om å lese ofte og mye i Bibelen, men virkeligheten er at vi ikke leser så mye som vi har lyst til, sier Knut Tveitereid. Vi møter ham på kontoret i tredje etasje hos NLA Høgskolen i Staffelsgate. Etter mange år som ungdomsprest i menighet, underviser han nå studenter i praktisk teologi.

Edins gode råd

Knut husker godt da han for mange år siden var på et seminar med Edin Løvås. Retreatnestoren snakket om sin daglige tid med Gud og fordypning i bibeltekster. Knut spurte da om hvordan han skulle få det til, han som ikke var pensjonist.

Edins råd var å begynne med noe lite, men hva var det? Et kapittel om dagen eller i uka. Edin avviste forslaget til Knut og tenkte heller på et vers i måneden!

– Det var et godt stykke veiledning fra Edin, sier Knut om det som ble et vendepunkt i egen bibellesning. Dårlig samvittighet ble isteden erstattet med frivillighet og nysgjerrighet.

Studietiden på Ansgarskolen gav Knut en opplevelse av Bibelen som ei levende bok.

– Der ble jeg virkelig glad i Bibelen og gjorde stadig oppdagelser det året, forteller Knut. Han tenker det er to typer oppdagelser. Det ene er når man første gang leser en bibeltekst og oppdager en historie og tekster man ikke kjente til. Den andre typen oppdagelse er etter at man har lest gjennom Bibelen og fått en oversikt i innholdet, så har leste bibeltekster evnen til å åpne seg igjen på nye måter.

Hvordan lese Bibelen? 

– Vi har i dag så mange gode hjelpemidler for å lese Bibelen. Du kan høre evangeliene på Youtube eller som lydbok på Storytel. Vi kan søke på ord og emner digitalt i mange oversettelser og språk.

Han er samtidig begeistret for å høre Bibelen tekster på den originale måten.

– Det var vel først på 1500-tallet at bibellesning ble mer personlig. Egne bibler fikk vi i Norge først i nyere tid, mens det før den tid kun var forbeholdt noe få å ha egen bibel. Men det å sitte sammen i ei gruppe og høre bibelteksten bli lest høyt i fellesskapet, gir en unik opplevelse av tekstens innhold, anbefaler Knut.

En god start

Knuts første bok het i, og var en evangeliseringsbok for Laget til skolearbeidet. I 2001 skrev han så boka «En helt overkommelig Bibel» som er trykket i flere opplaget, senest i 2016 i en revidert utgave fra forlaget. I 2005 kom oppfølgeren «En helt overkommelig disippel» og i 2017 «Jesus: overkommelig og ubegripelig».

Han forteller om starten på hvordan «En helt overkommelig Bibel» ble til. Bibelselskapet hadde invitert ungdomspastorer og predikanter til et åpent idémøte for å skrive bøker for ungdom, men bare Knut dukket opp.

– Jeg hadde tre konsulenter fra Bibelselskapet helt for meg selv. Da fikk jeg god hjelp til å starte bokskrivingen, sier Knut. Han hadde vært i USA og tatt i ei bok som han gjerne ville oversette, men fikk nei. Han tok dermed noe av idéen i boka, videreutviklet denne og skrev alt på nytt.

Foto av to forsider til Knuts bøker.

Knut Tveitereid har skrevet bøkene «En helt overkommelig Bibel» og «En helt overkommelig disippel».

Hva er da en disippel?

En av Knut store oppdagelser var disippel-begrepet. I hans oppvekst var det ofte snakk om å være en kristen og en troende, men sjelden at man var en disippel.

Etter mange år som forkynner, leverte han i 2015 ved Misjonshøgskolen i Stavenger en doktorgrad om disippelskap, med avhandlingen «Pragmatics of Discipleship. A study of ambiguity on a strategic level in Norwegian Christian youth organizations». Den handlet om bruken av disippelvokabular på et strategisk nivå i kristne ungdomsorganisasjoner.

Hva den beste betydningen av begrepet «disippel» er, vil han verken konkludere eller proklamere.

– For meg koker disippelskap ned til at det må være ulikt. Derfor vil jeg holde disippel-begrepet åpent, og heller stille spørsmål om hva det vil si å være en disippel gitt hvem man har rundt seg, hvilke forutsetninger som fins, hvilken kultur man lever i, hvordan vi forstår Bibelens Jesus og i hvilken livsfase og livssituasjon man befinner seg i. Hva vil det for eksempel si å være disippel når man er kronisk syk, spør Knut og tenker at viktigere enn en felles definisjon er det at vi er lydige i våre kall til tjeneste.

Referansen til Mesteren vi følger som disippel, er viktig for Knut.

– Jesus definerte ikke, han fortalte historier, siterte Skriften og levde et liv nær Gud.

Søker generasjonene hverandre?

En rød tråd i Knuts engasjement er ungdom, forkynnelse og Bibelen. I seminarer, konferanser og festivaler har det gjerne enten handlet om å tale til ungdom, konfirmanter og unge voksne, eller om denne gruppa til voksen-generasjonen.

– Ungdomskulturen har endret seg fra å være en gjeng i opposisjon til det etablerte og voksne, til at vi i dag ser at ungdom i større grad vil stå tettere på voksne.

Han synes kristent ungdomsarbeid har siden 60-tallet ofte vært preget av at ungdommene helst skulle drive på for seg selv, ha sin egen kultur og helst være i fred for andre.

– Selv om dette skjer også i dag, lurer jeg på om generasjonskløfta er overvurdert. Vi ser nå at generasjonene i større grad søker mot hverandre. Stemmer dette, er det mye å tenke gjennom for hvordan vi skal drive et kristent ungdomsarbeid i tiden framover, sier Knut.

Av Trond Filberg

Foto av Knut Tveitereid

Foto web-banner for festivalen

Knut Tveitereid (45)

Knut besøker sommerfestivalen fredag 12. juli 2019: Storseminar kl. 15.00 i Undervisningsbygget og taler på Storsamlingen kl. 18.00 i Stavernhallen.

Førsteamanuensis i praktisk teologi ved NLA Høgskolen i Staffeldtsgate, Oslo. Født i Bærum og vokste opp i Grimstad. Gikk bibelseminaret på Ansgarskolen, året før høyskolen ble etablert. Etter studier ved Menighetsfakultetet, ble han ordinert som prest i Den norske kirke i 2002. Har vært ungdomsprest i Storsalen, og har ofte vært invitert som taler og deltatt i seminarer der ungdom og kristen tro har vært i fokus, blant annet Skjærgårdsgospel. Gift med Solveig Tveitereid som er daglig leder i Storsalen menighet i Oslo. Har utgitt bøkene «En helt overkommelig bibel», «En helt overkommelig disippel» og «Jesus: overkommelig og ubegripelig».

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X