Lysvandring i Groruddalen

LYSVANDRING: I fjor høst deltok Oslo misjonskirke Groruddalen (OmG) på lysvandring langs Alnaelva, med utdeling av boller og varm drikke. OmG er en av tre pågående planteprosjekter i Misjonskirken Norge.

Vekst og satsing i plantearbeidet

Av alle som gikk til gudstjeneste i en misjonskirke i november 2018, gikk 1 av 5 i en nyplantet menighet. Nå ønsker Misjonskirken Norge å mobilisere for fortsatt begeistring og engasjement for menighetsplanting. 

– Vekst 2020 nærmer seg en slutt. Det er en av grunnene til at vi ser behov for en ny mobilisering til menighetsplanting, forklarer menighetsrådgiver Stein Bjørkholt.

Tverrkirkelig storsatsing

Stein kan fortelle at menighetsplanting og misjon står sentralt i arbeidet som nå foregår med å legge vår felles strategi etter Vekst 2020-perioden. For å forberede nye, potensielle plantepionerer, er Misjonskirken Norge med i en satsing i regi av SENDT Norge.

Stein Bjørkholt følger opp satsingsområdet menighetsplanting i Misjonskirken Norge.

– Vi ser et fokus på menighetsplanting også i andre kirkesamfunn. Sammen med 13 andre kirkesamfunn er vi med på en tverrkirkelig satsing , der målet er å plante 400 nye, livskraftige kristne menigheter innen 2025, forteller Stein.

I tiden framover vil dette miljøet blant annet rette fokus mot tettsteder i Norge med over 10.000 innbyggere som har liten kristen virksomhet. For eksempel er det rundt 40 slike tettsteder i Norge uten en lokal misjonskirke.

Nytt kurs for plantere

– Det er særlig to nivåer vi trenger å mobilisere for framover. Det ene nivået er rekruttering og fostring av menighetsplantere. Her vil vi det neste året kjøre et pilotprosjekt i regi av M4Norge. Dette er et kurs for potensielle ledere og menighetsplantere som heter M4 Ready, og som gir deltakerne god innføring i hva menighetsplanting er og hva det vil kreve, beskriver Stein.

Misjonskirken Norge har et mål om at minst 10 personer fra vår sammenheng vil følge dette programmet neste skoleår. Målet er at de som er interessert i planting kan få bedre kjennskap før de eventuelt bestemmer seg for å satse på menighetsplanting. Undervisningen vil være nettbasert og derfor enkel å gjennomføre parallelt med andre forpliktelser en måtte ha. I tillegg vil det være regionale samlinger en gang i kvartalet.

Det andre nivået av mobilisering gjelder modermenigheter og hovedpastorer.

– Vi tror at om Misjonskirken Norge skal få et skikkelig trøkk på menighetsplanting, så er vi avhengig av å ha de store og toneangivende menighetene og deres ledere med på satsingen, utfordrer Stein.

Se film om M4 Ready:

Menighetsplanting gir vekst

Det tydelige fokuset på menighetsplanting, særlig i starten av Vekst 2020-satsingen, har gitt resultater. Av alle som gikk på gudstjenester i en av våre misjonskirker i november 2018, gikk rundt en av fem i en nyplantet kirke. Det er særlig de nye misjonskirkene i Kristiansandsområdet som drar opp disse tallene. Blant misjonskirkene i Aust-Agder stod imidlertid  den nyplantede Lillesand misjonskirke for nærmere 9 prosent av gudstjenestebesøket, og på Østlandet står nyplantingen i Groruddalen og den nye menigheten Misjonskirken Follow for tilsvarende vekst.

– Den samme trenden ser vi rundt nyplantingen som nå er på gang på Varhaug i Rogaland. Dersom de hadde vært med i tellingen som ble gjort i november 2018, ville de stått for rundt 15 prosent av gudstjenestebesøket i misjonskirkene i Rogaland, forteller Stein.

Les mer om M4 Ready her.

Vil du vite mer om menighetsplantingskurset?

Kontakt Stein Bjørkholt på telefon: 482 54 662 eller e-post: stein@mknu.no.
NB! Ikke benytt kontaktskjema på M4 Norges nettsider.

Link til mknu.no/polen

Gi en gave til menighetsplanting

Vi mobiliserer nå for et giverløft til våre menighetsplanter, og dersom du vil være med å gi en ekstra gave til dette arbeidet kan du gi via Vipps eller kontonummer. Merk gaven «Menighetsplanting».

Vipps-nummer: 93393

Kontonummer: 3000.15.10300

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X