PASTORINNSETTELSE: Menighetsrådgiver Kjell Birkeland (t.v.) i Fevik misjonskirke for innsettelse av Johnny Eskedal som ny pastor.


Nytt om navn i Misjonskirken Norge

Stabsendringer i menighetene

Johnny Eskedal ble søndag 1. september innsatt som ny pastor i Fevik misjonskirke. Menighetsrådgiver Kjell Birkeland deltok i innsettelsen. Johnny overtok pastortjenesten etter Torbjørg Oline Nyli, som nå er pastor i Ytre Randesund misjonskirke.

Eirik Soldal har fått utvidet sin pastorstilling til 70% fra 1. september i Bjølsen misjonskirke.

Ben Solberg startet 1. august som hovedpastor i Kristiansund misjonskirke, og ble innsatt 25. august av generalsekretær Øyvind Haraldseid. Ben kommer fra stillingen som pastor i Larvik misjonskirke.

Marcus Wallin er ny pastor i Larvik misjonskirke i 50% stilling. Han har tidligere vært ungdomspastor i menigheten. Med seg i deltidsstillinger er Ida Karoline Wang som musikalsk leder, mens Sandra Gullerud Johansen er ungdomsleder.

Eddie Turpeinen er ansatt som pastor i Frimisjonen i Tromsø og ble innsatt 8. september. Menighetsrådgiver Anne Margrethe Mandt-Anfindsen deltok i innsettelsen.

Robert Murphree ble innsatt 25. august i Askim frie misjonskirke, med menighetsrådgiver Anne Margrethe Mandt-Anfindsen tilstede i innsettelsen.

Marcus Wallin

Eddie Turpeinen

Robert Murphree

Sten Sørensen er ansatt som hovedpastor i Misjonskirken Stavanger.

Thomas Aas Pedersen er fra 1. august hovedpastor i Misjonskirken Bryne, mens Thorleif Bruseland fortsetter som pastor med reduserer stillingen til 60 prosent. Thorleif understreker at det ikke er dramatikk i skiftet, og at de har et godt samarbeid.

Eirik Vikse ble fra august en del av staben i Misjonskirken Lyngdal. Han vil fungere som ungdomspastor og i tillegg forkynne noe i gudstjenestene. Eirik jobber sammen med Martine Tveit Kragholm som fortsetter som ungdomsarbeider.

Fride Nordhagen Johansen er ansatt i Hellemyr misjonskirke som ungdomsarbeider i 20 prosent stilling fra august.

Ole Martin Gulbrandsen er fra august ansatt som ungdomsleder i Stjørdal misjonskirke.

Ny utsending til Asia

Forbønn for Carina Haraldseid før utreise. (Foto: Naomi Curwen)

Carina Haraldseid (bildet) reiste i slutten av august fra Norge til disippel- og misjonsskolen Acts 29 for tre måneder i Thailand. I desember reiser hun videre til Hong Kong for frivillig tjeneste som utsendt medarbeider fra Misjonskirken Norge hos vår søsterkirke The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK). Før avreise var det forbønn for henne i Misjonskirken Drammen med pastor Øyvind Slåtta og leder for internasjonal avdeling, Jon-Arne Hoppestad.


Finn hvor våre menigheter er på «Finn misjonskirke».

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X