TO ÅR ETTER #METOO: Hva gjør vi i praksis for å sikre at barn og unge er trygge i våre miljø? Temaet ble tatt opp på et frokostseminar 2. oktober i regi av LNU. Barneombud Inga Bejer-Engh og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (på bildet sammen med tolk) deltok, sammen med ledere fra den unge frivilligheten.


Hvordan gjør vi frivilligheten tryggere?

#MeToo-kampanjen satte for to år siden et kraftig søkelys på seksuell trakassering og overgrep. Hva gjør vi i praksis for å sikre at barn og unge er trygge i våre miljø?

Dette viktige temaet ble onsdag andre oktober tatt opp på et frokostseminar i regi av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Barneombud Inga Bejer-Engh og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltok, sammen med ledere fra den unge frivilligheten.

Lanserte nytt verktøy

Den digitale veilederen Trygg! ble lansert på seminaret. Det er et nettbasert verktøy med gode ressurser til bruk i arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep. -Trygg! svarer på noen av de viktigste spørsmålene ungdomsorganisasjoner og ungdommene selv sitter med i møte med dette temaet, fortalte Cecilie Prebensen, organisasjonsrådgiver for LNU.

På nettsiden Trygg! finner man råd om hvordan man varsler og hvordan man håndterer et varsel, og tips til hvordan en organisasjon kan jobbe med forebygging, rutiner og det å skape en kultur for å si ifra.

-Forebygging er ikke noe vi gjør en gang, men en kultur vi skaper over tid, understreket styreleder i LNU, Rode Hegstad.

Den nylanserte, digitale veilederen Trygg! har mange gode ressurser til bruk i arbeidet mot seksuelle krenkelser og overgrep.

Gode råd innen forebygging

-Min observasjon er at vi snakker høyere og oftere om dette temaet nå enn før, og at vi har et stort fokus på forebygging. Likevel vet vi at dette skjer i hjemmene og på våre arenaer der vi har ansvar for at barn og unge er trygge, fortalte barneombud Inga Bejer-Engh. -Vi kan ikke forebygge alt, som betyr at håndtering også er svært viktig, men vi kan begrense omfanget og respondere raskt når noe har skjedd, fortsatte hun.

Bejer-Engh delte gode råd for hva som er viktig innen forebygging. -Voksne som jobber med barn må ha god kjennskap til temaet og god håndteringskompetanse. Det er viktig at vi våger å snakke med barna, og at barna selv får kunnskap om hva som er lov og ikke lov og hvordan man setter gode grenser for eksempel.

Alene hjemme i en digital verden

Barneombudet understreket at vi trenger oppdatert kunnskap om barn og unge og deres verden. -Det er en digital verden der ungdommene lenge har vært alene hjemme, påpekte hun. -Her sliter vi litt. Vi trenger å bli mer bevisste hvordan barn opplever nettet og hva de gjør der, og hvordan vi kan skape en tryggere digital hverdag for barn og unge, delte Bejer-Engh.

Våg å snakke med barn og unge!

Et tema som gikk igjen flere ganger var betydningen av å snakke med barn og unge om vanskelige temaer. Å få til den gode samtalen er likevel ikke alltid så lett.

-Kompetanse på å snakke med barn og komme i en god dialog har vært den største utfordringen hos oss i arbeidet med dette, delte generalsekretær i Norges Speiderforbund Knut Harald Ulland. -Vi er gode på ledertrening og på å snakke med barn om hvordan de har det, men det er fortsatt en vei å gå.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad anbefalte opplæringsplattformen Snakke som gir trening i samtaler for voksne som jobber med barn.

Sats på ledertrening

-Trening av dagens ledere og fremtidens ledere er utrolig viktig innen dette feltet, og jeg vil oppmuntre dere til å fortsette med det gode arbeidet ungdomsorganisasjonene gjør der, sa Ropstad. -Dere har mye fokus på systematisk ledertrening og bevisstgjøring, og der har resten av samfunnet noe å lære av dere.

Til slutt oppfordret Ropstad barne- og ungdomsorganisasjoner til å ta verktøyet Trygg! i bruk. – Gjør det dere kan for å sette av tid til ledertrening, holdningsarbeid og bevisstgjøring i deres sammenheng, avsluttet han sitt innlegg.

Tekst og foto: Naomi Curwen


Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG tar dette temaet på alvor. Vi har jobbet med det over tid og vil fortsette å jobbe for å skape en kultur i vår sammenheng der alle kan være trygge.

Misjonskirken Norges retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser
(Retningslinjene ligger og tilgjengelig i vår dropbox med ressurser. Mappe 7 Misjonskirken Norge – organisasjon)

Les også generalsekretær Øyvind Haraldseid sin blogg Nulltoleranse.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X