Kompetansekurs for forstandere

Tradisjonen tro avholder Misjonskirken Norge kurs for registrerte forstandere hvert andre år, denne gangen den 22. – 23. januar 2020 på Ansgarskolen.

Dette blir et kurs med mye nytt materiale, og derfor svært nyttig for både nye og erfarne registrerte forstandere. Kurset er også åpent for de som er i tjeneste og som enda ikke er registrerte forstandere, men tenker at de vil kunne blir det i løpet av perioden før neste regulære kurs (januar 2022).

Kurset er gratis, og alle kursdeltagerne får lunsj begge dagene. Reise og overnatting må ordnes av den enkelte. Vi kan ikke regne med overnatting på skolen. Utgifter i forbindelse kurset dekkes av menigheten hvor man er ansatt/registrert forstander. Kursholdere vil være formann i trossamfunnet Gjermund Igland og generalsekretær Øyvind Haraldseid.

Hvorfor et slikt kurs? Som registrert forstander i Misjonskirken Norge har man både rettigheter og plikter som man må forholde seg til. En gal forvaltning av disse rettighetene og pliktene kan ha alvorlig konsekvenser, for deg som forstander, menigheten og trossamfunnet. Vi er derfor pålagt å sørge for at alle våre forstandere har den kompetansen som skal til for å utføre sine lovpålagte forstanderoppgaven på beste måte. Kurset er av den grunn både nødvendig og obligatorisk for alle registrerte forstandere i Misjonskirken Norge som ikke har hatt kurset tidligere.

Påmelding og spørsmål ved e-post til: oyvind.haraldseid@mknu.no

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X