Godkjenning til forkynnertjeneste

Etter anbefaling fra PMR har Misjonskirken Norge sitt hovedstyre vedtatt at ordningen med «godkjenning til forkynnertjeneste» opphører.

Misjonskirken Norge har i alle år hatt en godkjenningsordning til forkynnertjeneste. Ordningen har henvendt seg til menn og kvinner over 18 år, med medlemskap i en av våre menigheter, som har vist at de besitter en forkynnergave og har ønsket en anbefaling. Dette har ikke vært knyttet til ansettelse i menighet.

Predikant- og menighetsrådet (PMR) har diskutert spørsmålet om vi har behov for denne ordningen i Misjonskirken Norge i dag og har pekt på følgende utfordringer:

  • Det er i hovedsak kun pastorer som søker å bli godkjente forkynnere.  I dag vil disse vil normalt søke ordinasjon så snart de kvalifiserer for dette.
  • Godkjenningsprosessen er ressurskrevende og dels overlappende med ordinasjonsprosessen.
  • Godkjenning har i praksis blitt gitt på livstid.
  • De fleste ansatte i våre menigheter søker aldri godkjenning.
  • Siste syv år er det kun behandlet to søknader.
  • Det finnes ikke en oppdatert liste over godkjente forkynnere og det er heller ikke mulig å spore opp en fullstendig liste over de som i årenes løp er blitt godkjent.
  • Det finnes trolig flere som er blitt godkjent som ikke lenger er en del av Misjonskirken Norge.

I Misjonskirken Norge er det ønskelig å ha gode rutiner for å kvalitet sikre de man ansetter både lokalt og sentralt. Dette skjer primært gjennom gode ansettelsesprosesser og tydelige retningslinjer som f.eks. yrkesetiske retningslinjer og for pastorene, ordinasjon.

Behovet for en godkjenningsordning for «ikke-ansatte» som forkynner i egen sammenheng eller reiser som forkynnere oppleves ikke lenger å være tilstede i den grad at ordningen bør opprettholdes. I den grad noen måtte ha et slikt behov kan det enten imøtekommes ved at den lokalmenigheten utsteder en slik «attest/godkjenning», eller ved at man henvender seg til Misjonskirken Norge sentralt, v/generalsekretær: oyvind.haraldseid@mknu.no.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X