VIKAR: Anne Hansli (t.v.) har startet som vikar for Naomi Curwen i stillingen som administrasjonskonsulent i nasjonal avdeling (Foto: Trond Filberg).


Flere endringer i stillingene

Nytt om navn – sentralt (oppdatert 3.2.2020)

Naomi Curwen har i perioden fra 1. januar i år og fram til 1. oktober permisjon fra sine stillinger i Misjonskirken Norge som kommunikasjonskonsulent og administrasjonskonsulent. Hun skal ha et opphold ved en av våre søstermenigheter i Brooklyn, New York. Der vil hun jobbe som frivillig medarbeider med særlig fokus på deres diakonale arbeid.

Anne Hansli (bildet) er allerede på plass fra 1. januar som vikar som administrasjonskonsulent (50%) i nasjonal avdeling. Anne er for øvrig vikarierende pastor i Misjonskirken Oslo Syd. I tillegg er hun prosjektleder for menighetsplantingen på Fornebu.

Som vikar for kommunikasjonsstillingen til Naomi, er Alexander K. Olafsen engasjert i en 40% stilling. Han startet 3. februar og skal jobbe ut september. Han vil ha fast kontorplass på hovedkontoret i Oslo. Alexander har tidligere vært ansatt i Misjonskirken UNG og har lang fartstid som leder på ungdomsleirene under Liv & Vekst sommerfestival.

Rachel E. Olsen har fra årsskiftet fått økt stillingens størrelse ved administrasjonen i Misjonskirken Norge, fra 80% til 100%. Hun endrer også på arbeidsoppgavene, da hun i to år fra 1. januar vil være prosjektleder for alt innsamlingsarbeidet. Dette handler om tiltak og oppfølging av givertjenesten for personer og menigheter. Innsamlingsarbeidet vil skje i samarbeid med Knif Fundraising. Som en del av arbeidsoppgavene skal hun fortsatt gjøre kommunikasjonsoppdrag, særlig som redaksjonssekretær for Misjonsbladet og nettsidene, samt enkelte oppgaver innen kommunikasjon.

Yngve H. Brosstad, leder av administrasjonsavdelingen, er fra nyåret personalansvarlig for alle ansatte i avdelingen som utgjør sju stillinger. Hovedområder avdelingen ivaretar er personaltjenester for ansatte sentralt og i misjonsmenigheter, herunder pensjon, organisasjonsoppgaver for valgte organer, kontordrift og dataløsninger, økonomi, innsamling og forvaltning av eiendom, kommunikasjonstjenester internt og eksternt, nasjonale arrangementer og Historisk arkivsenter.

Foto av Kikki Jernsletten

Kikki Jernsletten (bildet) startet 1. desember 2019 som arkivleder i Historisk arkivsenter (HAS) i Misjonskirken Norge. Det er en 30% stilling med arbeidssted ved arkivlokalene på Ansgarskolen i Kristiansand. Hun er litteraturviter med doktorgrad i samisk litteraturhistorie, samt utdannet journalist.

Hennes bakgrunn er en god blanding av nordnorsk og sørlandsk. Hennes far er tanaværing, og moren kommer fra Høvåg i Lillesand. Kikki har bodd i Tromsø og Grimstad, og bor nå i Kristiansand i forbindelser med sine studier innen musikk og teologi ved Ansgarskolen. Kikki som egentlig heter, Kristin, har også artistnavnet Kikki Aikio. Med flere musikkutgivelser bak seg, skriver og framfører hun sanger på samisk, norsk og engelsk.

Nelly Langelandsvik som er ansatt i Misjonskirken Norges internasjonale avdeling, har fått økt sin stillingsprosent til tjue. Hun arbeider med organisasjonsutvikling og koordinering av samarbeidet med menighetene i Calarasi, Romania Sør.

Nytt om navn i menighetene

Johnny Omdal (bildet) starter 1. august 2020 i Justnes misjonskirke som pastor. Han har siden 2017 vært rektor ved Bibelskolen Substans i Bergen. Tidligere var han pastor i Kristiansand misjonskirke Salem og vært styreleder i Misjonskirken UNG. I januar utgir Johnny en ny bok med tittelen «Det er lov å være lur».

Erna Søgaard Ultvedt ble 1. desember innsatt som pastor i Misjonskirken Follow i Oppegård. Menigheten ble etablert i 2018, og har vært et nasjonalt prosjekt for menighetsplanting. Med på innsettelsen av ny pastor var menighetsrådgiver i Misjonskirken Norge, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, og menighetens styreleder, Espen Øvergaard. Erna er for øvrig også pastor i Kråkstad misjonskirke.

I Søgne misjonskirke er Julie Kleivset ny ungdomsarbeider fra 1. februar, og Lars Fredrik Repstad Falck er leder for Titus (Tweens) fra 1. januar.

I Ytre Randesund misjonskirke er Josefine Akselsen ansatt som ungdomsarbeider i 30% stilling. Hun overtok etter Mathilde Dolsvåg.

Kontaktopplysninger til ansatte i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X