Lite leirbål ved et vann

Kriser og muligheter

De mest inngripende tiltak i Norge i fredstid er innført. Vår frihet begrenses kraftig. Det er en liten pris å betale sett i forhold til prisen ved å ikke ta disse forhåndsreglene.

Misjonskirken Norge støtter tiltakene. Det betyr at vi for nå legger ned store deler av vår virksomhet og ber ansatte benytte hjemmekontor.

Misjonskirken Norge sine verdier er rotfestet, raus og relevant. Det er tid for å tenke gjennom hva dette innebærer for oss i denne situasjonen.

Rotfestet peker på kirkens natur og egenart. Vi er alltid og under alle forhold kirke. Vi er Guds kropp i verden, velsignet av ham, for å være til velsignelse. I møte med frykt og usikkerhet står alle Guds løfter fast; «Se, jeg er med dere alle dager» (Matt. 28.20). «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg» (Joh.14,1)

Raus peker ut over oss selv. Rausheten har den andre som objekt for vår forbønn, omsorg og omtanke. Vår tro må gis mulighet til å bli handling – rause handlinger.

Relevant peker på at vi i enhver situasjon må være kreative. Dagens krisesituasjon gir oss ikke bare utfordringer, den gir oss også et hav a muligheter for kreativitet. Ikke minst byr vår digitale tidsalder på mange muligheter vi i en ellers travel hverdag ikke tenker på å ta i bruk.

Nå stopper «menighetskarusellen» opp. Vi kan ikke lenger gjøre det vi pleier og som vi tenker at vi gjøre som menighet. Nå handler det ikke om å holde organisasjonen og aktivitetene i gang. Det handler om å ta vare på og styrke hverandre. Det er en mulighet til å hjelpe hverandre praktisk, til å be og lese i bibelen, gi tips om bøker og filmer etc. Det handler om å vise omsorg.

Kanskje er dette en stor mulighet for oss til å re-tenke vår måte å være kirke på i verden? Kanskje vil vi – og våre naboer – oppdage at kirken er mer enn et bygg og gudstjenesten mer enn et arrangement?

La oss be for vårt land og vår regjering, for helsevesenet og for de som er rammet av Koronaviruset eller lever med frykt!

Jeg vil gi dere en bønn på veien som jeg opplever gir mening i en tid som denne.*

Bønn for livsreisen
Jesus, vår bror, du sender oss ut, og noen ganger liker vi ikke veien vi må gå, eller vi fortår ikke hvorfor vi må gå den.
Velsign oss med mot, når veien er full av redsler og farer.
Velsign oss med nådefulle møter, når veien er ensom.
Velsign oss med gode følgesvenner, når veien krever felles innsats.
Velsign oss med nattsyn, når vi reiser i mørket,
og med skarp hørsel når vi ikke ser noe,
så vi kan høre de gode fottrinnene til våre medvandrere.
Velsign oss med humor – vi kan ikke reise ledig og fritt om vi er tynget av gravalvor.
Velsign oss med ydmykhet, så vi kan lære av dem som er rundt oss.
Velsign oss med besluttsomhet, der vi må gå fort.
Velsign oss med late øyeblikk, så vi kan strekke oss og hvile, og kjenne duftene rundt oss.
Velsign oss med kjærlighet, som vi kan gi, og få.
Velsign oss med ditt nærvær, selv om vi føler at du er langt borte.
Send oss ut, til vi skjønner og forstår at det er på veien du er,
og at der du er, går ferden hjem.
Velsign oss, før oss, vis oss kjærlighet, ved ditt evangelium som gir oss liv.
Amen

Av Øyvind Haraldseid
generalsekretær i Misjonskirken Norge

___________

*Bønn skrevet av Kathy Galloway

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X