NY BOK: – Edin Løvås var på mange måter forut for sin tid. Han var en av våre beste evangelister og forkynnere, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid med den nye boka i hendene.


Arven etter Edin Løvås

I 2020 er det 100 år siden Edin Løvås ble født. Nå har forfattere fra Sverige og Norge stanset opp og reflektert over hans minne. I boka «Veien videre – arven etter Edin Løvås», ser vi nærmere på hva denne forkynneren og profeten etterlot seg.

Denne uka kom den rykende ferske boka, som er en antologi, til Misjonskirken Norges kontor, og det er allerede nå mulig å kjøpe den. Tirsdag 5. mai blir det også en skikkelig lansering på Facebook-sidene til Oslo misjonskirke Betlehem og Misjonskirken Norge. Her deltar blant annet medforfatterne Peter Halldorf, Knut Tveitereid, Siri Iversen og Erik Andreassen sammen med undertegnede.

Forut for sin tid

– Edin Løvås var på mange måter forut for sin tid. Han var en av våre beste evangelister og forkynnere, han var åpen for alt Guds folk og han øste av åndelige kilder utenfor det vi var vant med. Edin møtte mye motstand i starten da han begynte med retretter, tidebønner og jesusmeditasjon.

I dag, 100 år etter hans fødsel, ser vi tydelig at han gikk foran og hadde en profetisk tjeneste, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid og fortsetter.

– Edin pekte på og ledet mennesker mot Jesus. Han ville «ta oss med tilbake» til stedene der det skjedde – så vi selv skulle se, høre og kjenne på atmosfæren rundt Jesus. Han kunne levendegjøre bibelteksten, og Jesus selv, for oss.

Edin var opptatt av disippelskapet – etterfølgelsen. Han var opptatt av sider ved Jesus andre hadde latt ligge. Det som lå Edin på hjerte gjennom et langt liv i tjeneste er et viktig budskap for vår tid og generasjonene som kommer etter oss!

Edin skrev tekster hele livet. I 2009 mottok Misjonskirken Norge en ny tekst fra hans hånd. Fem år senere døde han. Manuset ble liggende som et upublisert testamente etter Edin, som ventet på en anledning:

– Antologien som nå er realisert, representerte for oss en mulighet for å utgi denne teksten, sammen med en rekke fortellinger om hva Edin har betydd for bredden av kirkelandskapet i Norge, sier generalsekretær Øyvind Haraldseid. Sammen med Verbum forlag, Sandomstiftelsen og Oslo misjonskirke Betlehem, har Misjonskirken Norge vært tungt til stede fra starten i bokprosjektet.

MEDFORFATTER: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen er en av mange medforfattere i boka «Veien videre – arven etter Edin Løvås». (Foto: Rachel E. Olsen)

Hvorfor en Edin-markering?

Det finnes noen mennesker som lever lenge etter at de sluttet å leve. Harmoniene de spilte, gir gjenklang i rommet de har forlatt. Fotavtrykkene er tydelige, ettervarmen er brennende, ordene de delte, er tidløse og virkekraftige inn i fremtiden.

Edin Løvås var et slikt menneske. Ikke fordi han var suveren, ekstraordinær eller ruvende. Nøkkelen lå i at han var så fokusert, samlet, skjerpet. Edin gjorde inntrykk på gammel og ung med sine mange og poengterte tekster; med forkynnelse som var klar og livgivende – og med det humoristiske glimtet som alltid lå på lur.

Hans livsbudskap lå langt fremme: Jesus Kristus og etterfølgelsen av ham. Innsikten «Vår tid trenger Kristus-disipler» gjaldt for alle tider, og lå som en dirrende undertone i Edins forkynnelse og forfatterskap.

«Alles Edin»

Store deler av kirke-Norge kjenner eierskap til Edin Løvås. Han var «alles Edin» – og i sitt hjerte favnet han alle kirkesamfunn. På hvilken måte har Edin Løvås preget kirke-Norge, ja hele Skandinavia? Hvilken betydning kan hans tekster ha inn i vår tid?

Med boka «Veien videre» ønsker man å kaste nytt lys over flere av de temaene som Edin var opptatt av, og som er høyst aktuelle også for vår tid.

Av Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

MEDFORFATTER: Siri Iversen er en av medforfatterne i boka «Veien videre – arven etter Edin Løvås». Her er hun sammen med Edin i 2004. (Foto: Misjonsbladets arkiv)

Bestill boka allerede nå

Misjonskirken Norge har et eget opplag av boka «Veien videre – arven etter Edin Løvås», som er til salg nå.

Les mer og bestill boka på nettside – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X