Nattverd, sang og aktivteter i OMG-kirken

Vil speile mangfoldet

Oslo misjonskirke Groruddalen, eller OMG-kirken som de kaller seg, er en av tre planteprosjekter som nå får økonomisk støtte og oppfølging fra Misjonskirken Norge. Plasseringen i Oslo øst er ikke tilfeldig.

Plantingen i Groruddalen ble startet ut fra et sterkt ønske om å nå ut til ulike kulturer og nasjonaliteter.

– Vi vil gjerne være et fellesskap av mennesker med mange ulike bakgrunner, som også speiler mangfoldet i dalen. Folka rundt oss er fra Sudan, Afghanistan, Oslo, Egypt, Marokko, Hedmarken og mange andre steder, forteller lederteamet, som ledes av Bård Reppestad Løkken og Signe Lise Fevang (vikar for Ruth Burch Skree).

Samlinger på arabisk og persisk

Det er et krevende arbeid å bli et genuint flerkulturelt fellesskap, slik de drømmer om. De jobber målrettet for at menigheten skal representere kulturene og nasjonalitetene i nabolaget de bor i. Nå samles jevnlig 40-50 personer til familiesøndager i hjemmene og de har hatt to gudstjenester i leide lokaler. De har også egne samlinger på arabisk og persisk.

Les også: Det gror i Groruddalen

– Vi ønsker at de skal få se hvem Jesus er og komme til tro på Ham. Vi har mange relasjoner og kontakter, men det tar tid å bygge fellesskap. Vi opplever likevel at retningen er god, selv om det går litt saktere enn vi kunne ønske.

Signe-Lisa Fevang

Signe-Lisa er vikar som prosjektleder for plantingen i Groruddalen.

Vil skape gode nabolag

Signe-Lisa Fevang har denne våren trått inn som vikar for Ruth Burch Skree, som nå er i foreldrepermisjon. Signe-Lisa flyttet til Grorud i august 2018, etter å ha lenge drømt om å bo her og være en del av et flerkulturelt miljø.

– Jeg tror faktisk at Gud for lenge siden la Groruddalen på hjertet mitt og kalte meg hit. Da jeg møtte folka i OMG-kirken, kjente jeg meg umiddelbart igjen i deres drømmer og visjoner for det kristne fellesskapet og for nærmiljøet. Særlig det med å være med å skape gode nabolag og invitere naboer inn i et fellesskap rundt Jesus. Jeg kjente fort at dette var et godt fellesskap å være del av, forteller Signe-Lisa, som er utdannet sosionom og i ferd med å avslutte en bachelor i teologi ved MF vitenskapelig høyskole.

– Jeg er allerede i gang i den nye rollen som vikar og det er både utfordrende og spennende! Det kjennes godt og trygt å dele prosjektlederrollen med Bård, og å være del av et godt lederteam, avslutter hun.

Var med å be for plantingen i Groruddalen

  • Be for det gryende flerkulturelle arbeidet, at relasjonene skal bli styrket og vokse og at flere skal få møte Jesus.
  • Be om at folk skal komme til tro.
  • Be for lederteamet og den nye prosjektlederen.

Les mer om Oslo misjonskirke Groruddalen på omgkirken.no.

Link til mknu.no/polen

Vil du gi en ekstra gave til menighetsplanting?

Vi mobiliserer nå for et giverløft til våre menighetsplanter. Dersom du vil være med å gi en ekstra gave til dette arbeidet, kan du gi via Vipps eller kontonummer. Merk gaven «Menighetsplanting», eller «Groruddalen» om du vil gi spesifikt til dette prosjektet.

Vipps-nummer: 132769

Kontonummer: 3000.15.10300

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X