OVERLEVERING AV OPPROP: Et utvalg kristenledere var med da oppropet fra Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp, om en sterkere menneskerettighetslov i norsk næringsliv, ble levert til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Foto: Gjermund Øystese).


Opprop for menneskerettighetslov i norsk næringsliv

Generalsekretær Øyvind Haraldseid har sammen med 30 andre kirke- og organisasjonsledere i Norges Kristne Råd signert et opprop for en sterk menneskerettighetslov for norsk næringsliv. Oppropet stiller seg bak viktige tiltak mot moderne slaveri.

«Global uke er kirkene i Norge sitt felles tiltak for å delta i kampen mot moderne slaveri. I den anledning ønsker alle medlemskirker og observatører i Norges Kristne Råd (NKR) samlet å uttrykke at vi støtter opp om arbeidet med å få på plass en lov som bidrar til å styrke norske virksomheters ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid».

Slik innledes oppropet som ble overlevert til barne- og familieministeren, Kjell Ingolf Ropstad, mandag 16. november. Oppropet er et felles initiativ fra Kirkens Nødhjelp og NKR.

Les hele oppropet i Dagen her.

Pandemien setter etiske standarder på prøve

Korona-pandemien gjør det svært viktig å få på plass et sterkt, forpliktende lovverk for næringslivet, som sikrer etiske standarder og krav om anstendig arbeid for alle.

«En strøm av rapporter forteller om enorme inntektstap, millioner av tapte arbeidsplasser, økning av useriøse firma, arbeidere som ikke utbetales lønn de har krav på eller som presses til å levere enda raskere og under forverrede forhold» understrekes det i oppropet.

Korona-pandemien rammer hardt og brutalt og gjør risikoen for å havne i grov utnyttelse farlig stor. FNs arbeidsorganisasjon ILO melder nå om en økning i barnearbeid for første gang på 20 år.

Les også: Sammen utfordrer vi likegyldighet

Kirkelederne forklarer at kampen mot moderne slaveri selvfølgelig ikke vinnes gjennom lover og regler alene, men at lovverk likevel er et nødvendig steg for å skape reell endring på dette området.

«Vi mener det haster med å få på plass lovverk som tydelig rammer inn krav om anstendighet og respekt for menneskerettigheter i enhver sammenheng hvor norskregistrert virksomhet er i bildet» forklares det i oppropet.

Nytt lovforslag til behandling

Siden 2018 har Etikkinformasjonsutvalget jobbet med et lovutkast som skal sikre mer åpenhet og ivaretakelse av menneskerettigheter i virksomheter og leverandørkjeder, og gjøre det lettere for forbrukere å treffe etisk gode valg av varer og tjenester. Dette arbeidet er nå sluttført og det foreligger et konkret lovforslag hos Barne- og familiedepartementet, som er forankret i Granavolden-plattformen.

Loven forventes behandlet av Stortinget høsten 2020 eller våren 2021. Kirkelederne gir ministeren ros for arbeidet og oppfordrer sterkt til å føre det gode og viktige arbeidet helt i mål.

Les også: Kirken må kjempe for rettferdighet

«Når vi som kirker engasjerer oss, er det fordi dette handler om nestekjærlighet, om ansvarlig forvaltnig av natur- og menneskelige ressurser og om standarder som ikke kan fires på» avsluttes oppropet.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X