Barn på skoleveien i Granizal

IGNORERT AV MYNDIGHETENE: Mange colombianske flyktninger bosetter seg i bydelen Granizal utenfor Medellín. Området er preget av fattigdom og ignoreres av myndighetene. Foto: Bairo Martínez


Julekampanjen 2020
♥ Gi en gave

– Colombia er fortsatt en prioritet

Etter 2020 støtter ikke lenger Digni prosjekter i Colombia, men for Misjonskirken Norge er landet fortsatt en prioritet.

Etter Syria, er Colombia det landet i verden med flest mennesker på flukt i eget land. Shalom-misjonskirken i Medellín sitt arbeid blant internflyktninger har i flere år fått støtte fra Norad via paraplyorganisasjonen Digni. Fra årsskiftet faller denne støtten bort.

Enorme behov

Med sine 25 000 innbyggere er Granizal den nest største bosetningen av internflyktninger i Colombia. Årsakene til at man drives på flukt er komplekse, men skyldes i stor grad geriljavirksomhet, narkotikahandel, trusler og annen grov kriminalitet. De fleste drar til storbyene, der de slår seg til i ulovlige bosetninger i utkantene.

.

Panorama over Granizal

Over 25 000 mennesker er bosatt i den fattige bydelen Granizal i Medellín. En stor del av disse er mennesker som har måtte flykte fra geriljavirksomhet, kriminalitet og trusler andre steder i landet. Foto: Thea Marie Christensen

.

I over 20 år har Misjonskirken Norge fått støtte fra Norad gjennom Digni, til arbeid i Colombia, Kongo og Afghanistan. Dette har bidratt til at utvalgte utviklingsprosjekter har fått et større løft i form av økonomi og faglighet. Prosjektet for internflyktninger i Granizal har vært et av disse.

– Som en del av Dignis prosess med konsentrasjon av utviklingsmidler på færre land, ble Colombia prioritert bort fra 2021. Shalom-menigheten mister da denne støtten til arbeidet blant internflyktninger fra neste år, forteller Øyvind Slåtta, misjonskonsulent i Misjonskirken Norge.

– For oss i Misjonskirken Norge er Colombia fortsatt en prioritet. Vi ønsker fortsatt å støtte dette viktige arbeidet blant godt voksne internflyktninger og deres barn og barnebarn. 

.

Et slitt foto av en kvinne og et barn, fra minnehjørnet

Et slitt foto av en kvinne og et barn, er et av de mange minnene som er utstilt i «Minnehjørnet» i bydelshuset i Granizal.

.

For 2021 har Misjonskirken Norge satt som mål å gi 250 000 kroner til arbeid blant internflyktninger i Granizal. Pengene skal blant annet gå til jentefotballturneringen som har vært avholdt de siste årene, og som skaper håp og glede for tenåringsjenter i bydelen. De vil og gå til «Minnehjørnet”. Dette er en del av en prosess internt fordrevne får tilbudt for i å bearbeidet de enorme tapene de har opplevd, ved å måtte forlate alt av eiendommer og relasjoner, for å og finne trygghet et annet sted i landet. “Minnehjørnet” har også en viktig funksjon i å lære nye generasjoner om bydelen og innbyggernes historie. 

Jente med jordrake i Granizal

Håpet i Granizal

Gi håp og bedre livsvilkår for mennesker på flukt i eget land, ved å bidra i årets julekampanje!

  • Gi via Bidra.no
  • Vipps til 117008 eller til kontonr 3000 15 10300.
    Merk da gaven «Julekampanjen».

Les mer på mknu.no/julekampanje.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X