STUDIESTØTTE: Alle menighetene i Misjonskirken Norge har mulighet for ekstra tilskudd til digitale kurs og opplæring gjennom K-stud. Første søknadsfrist er 26. mars. (Illustrasjonsfoto Adobe Stock, MKN)


Mer støtte for digitale satsinger

Doris på Flekkerøy forteller om betydelige tilskudd til konfirmantarbeidet, og bedehuset utenfor Bergen lagde digitalt kurs om inkluderende fellesskap, som ble en suksess med både unge og eldre.

Da mange kurs og andre arrangementer som vanligvis benytter seg av opplæringsmidler fra K-stud (Kristelig studieforbund) ble avlyst i fjor grunnet korona, satt studieforbundet igjen med ubrukte midler. Disse midlene har de nå fått mulighet til å bruke for å stimulere til mer opplæring i år. Kristne organisasjoner kan derfor nå søke om ekstra tilskudd til gjennomføring av kurs og opplæring for 2021.

Legge om til mindre leirer

– HEKTA er et godt eksempel på aktiviteter som må legge om til mindre kurs i koronatiden. HEKTA har ikke hatt de store konfirmantleirene på grunn av koronaen, og de ekstra midlene kan være med å stimulere slik at de får handlekraft nok til å legge om kursvirksomheten og kunne sette i gang flere mindre kurs, sier daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum, til Kristelig Pressekontor.

HEKTA er en kristen ungdomsorganisasjon som har som hovedoppgave å lage konfirmant- og ungdomsleirer. De samarbeider med menigheter i Den norske kirke om å lage Norges største konfirmantleirer.

Inkluderingskurs

Ivar Stensland

En menighet som vil søke om ekstra midler fra K-stud til nye kurs er Bedehuset Karmel nær Bergen. Da de skulle jobbe med inkludering valgte de kurset «Varmere kirkekaffe» som er utviklet av diakon Marianne Magnussen. Under pandemien er kurset digitalisert og skal hjelpe menighetene å ivareta sosiale behov selv om man ikke kan møtes som normalt.

– Vi ønsker å lage en kultur i lag, som blir ekte, og gå sammen med hele menigheten i prosessen, forteller forsamlingsarbeider Ivar Stensland.

– Det har lenge stått «Et inkluderende fellesskap» på hjemmesiden vår, men vi har ikke fått jobbet ordentlig med det. Vi ønsker å knytte fellesskapet tettere, både i tidsrommet elleve til halv ett, men også utenom. Kirke er jo mer enn bare gudstjenesten, sier han.

Fikk med de eldre digitalt

Siden Bedehuset Karmel er et generasjonsfellesskap var det viktig for menigheten å få med de eldre på det digitale seminaret.

– Vi ringte rundt i forkant og fikk yngre kontaktpersoner til å hjelpe de eldre med å koble seg på. Slik fikk vi en del eldre til å møte opp på seminaret, forteller Stensland. Han innrømmer at han var usikker på hvordan det kom til å gå før de skulle ha første bolk av kurset den 10. januar.

– Før seminaret tenkte vi at dette blir enten et reelt mageplask eller en god fortelling. Det ble en veldig positiv opplevelse. Fordi dette fungerte så bra opplevde vi også at flere eldre møtte opp da vi arrangerte digitale bønnemøter senere, forteller Stensland og opplever nå at heldigitale kurs fungerer bra.

Gir betydelige beløp

Doris Tonheim

– Vi søker tilskudd til konfirmasjonsundervisningen fordi K-studs tilskuddsordninger er godt tilrettelagt for menigheter og organisasjoner. Det er enkelt å søke og tilskuddet fra K-stud er betydelig, sier administrasjonsmedarbeider Doris Tonheim, i Flekkerøy misjonskirke.

– Vi har ikke gjort noen endringer i undervisningsopplegget vårt for å få tilskudd. Å søke om tilskudd fra K-stud er enkelt og tilrettelagt. Tentro-opplegget vi bruker har en godkjent studieplan hos K-stud som kan passe for mange menigheter. Å bruke noen minutter til å sette seg inn i hvordan man søker og rapporterer, kan bidra til å gi en betydelig sum penger til arbeidet, sier Doris som mener flere menighetene bør prøve å søke om støtte.

To aktuelle ordninger

– Det er snakk om to forskjellige ordninger. Den ene går på at vi vil stimulere flere til å sette i gang med kursvirksomhet de ikke har hatt før. Vi ønsker å stimulere til nytenkning, oppstart av ny opplæringsvirksomhet og gjøre det lettere å komme i gang med korte kurs og nettkurs, forklarer daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum, til Kristelig Pressekontor.

Les mer om de to tilskuddsordningene for støtte for leirer og kurs – klikk her:

Organisasjoner som søker på den første ordningen kan få 5 000 kroner i tillegg til timetilskuddet i den ordinære tilskuddordningen. Opplæringen må gjennomføres i løpet av 2021. Unntaket gjelder heldigitale kurs som må gjennomføres innen 1. juli.

Korona-unntaket for heldigitale kurs går nemlig ut den 1. juli, deretter må minst 50 prosent av kurstimene gjennomføres med fysiske samlinger. Søknadsfristen er 26. mars.

Den andre ordningen retter seg mot større arrangører som ikke får gjennomført leirer og kurs på samme måte som før fordi man ikke kan samle mange deltakere. For vårsemesteret har søknaden gått ut, mens det for arrangementer til høsten er søknadsfrist 15. juni.

Av Ingunn Marie Ruud (Kristelig pressekontor – KPK) og Trond Filberg

Tilskudd til nabogrupper og musikkopplæring

Menigheter kan søke om tilskudd for alle typer studie- og samtalegrupper, som bibelgrupper, cellegrupper, husfellesskap, nabogrupper og dialoggrupper. Andre aktiviteter som kan få tilskudd, er for å arrangere kurs, seminarer og konferanser, konfirmasjonsopplæring (Tentro) og opplæringen under leirer og studieturer. I tillegg kommer alle typer sang- og musikkgrupper for den opplæringen som foregår under øvelser og seminarer.

Les mer om tilskuddsordninger – klikk her.

Et eksempel på er utarbeidet kurs er «Inkluderende fellesskap». Det har et ressurshefte med tolv samlinger om integrering og gjensidig inkludering av innvandrere i menighet og lokalsamfunn – klikk her for mer om kurset.

Kristelig studieforbund

K-stud er et offentlig godkjent studieforbund som har som mål å styrke voksenopplæringen i kristne trossamfunn og organisasjoner. K-stud forvalter statsstøtte til medlemsorganisasjonenes kurs og studiegrupper, og er en pådriver for gode læringsarenaer og pedagogiske opplegg. Misjonskirken Norge er en av mange medlemsorganisasjoner i K-stud. Alle våre menigheter og lokalgrupper kan derfor søke om støtte hos K-stud.

Nettside for K-stud – klikk her.

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X