Temabilde Global uke

Blogg av Naomi Curwen, styreleder for Global uke og misjonskonsulent i Misjonskirken Norge

Global uke logoSett av datoene 14.-21. november 2021 til å markere Global uke mot moderne slaveri. Dette er et felleskirkelig initiativ, som hvert år setter fokus på global urettferdighet og kirkas rolle i møte med den.

Kirkene sammen, mot moderne slaveri

Vi sier vi vil tilbake til normalen, det har vi sagt i over ett år nå. Unntakstilstand, det uvante som bryter med normalen, skaper frykt og vi mennesker blir svært utilpasse i det ukjente. Vi vil ha hverdagen tilbake, slik vi kjenner den. Men, vil vi egentlig det?

Se det i øynene

«Se det i øynene» er overskriften for årets Global uke. I mars 2020 ante vi lite om hvordan koronapandemien ville prege våre liv. Nå ser vi tilbake på en svært krevende tid for verden. Mer enn 255 millioner jobber har gått tapt. Fattigdom øker for første gang på 23 år og barnearbeid og tvangsarbeid er på vei oppover.

I 2021 utnyttes mennesker som varer i langt større omfang enn under den transatlantiske slavehandelen. Moderne slaveri, situasjoner der mennesker utnyttes i f.eks. tvangsarbeid eller i sexindustrien, var dessverre utstrakt før korona. Under pandemien har situasjonen forverret seg. Millioner av mennesker drives nå inn i økonomisk desperasjon og sårbare livssituasjoner. Risikoen for å havne i grov utnyttelse er da farlig stor. Særlig går det utover kvinner, barn og mennesker som ikke fanges opp av noe velferdsnett.

Våger vi å se denne virkeligheten i øynene?

Jeg vil ikke tilbake til normalen!

«Ut fra en diakonal forståelse er tiden vi lever i, også slik den var før pandemien, ikke det normale, slik tiden bør være. Til det finnes det altfor mye urett og ufred» delte Kjell Nordstokke i et innlegg om diakoni i koronaens tid, tidligere i vår.

Pandemien har avslørt svært urettferdige strukturer i verdenssamfunnet. Vil vi raskest mulig tilbake til normalen, eller har vi lært noe? Finnes det mer rettferdige og bærekraftige måter å leve sammen på? Hva kan vi gjøre, som enkeltpersoner og trosfellesskap, for å hindre utnyttelse og tvang for vår neste? Det er dette Global uke mot moderne slaveri inviterer menighetene til refleksjon rundt.

«Diakonien avviser det nåværende som det normale, den ser heller ikke bakover i retning av det som før var normalt, den ser framover og beveger seg i retning av det troen, håpet og kjærligheten gir løfte om» reflekterte Nordstokke videre.

En ny normal, der medmennesker ikke utnyttes i slaveri for at vi skal kunne nyte billige varer og tjenester. Jeg tror det er mulig.

Slik kan menighetene delta

Mange aktører tar mer tak i problemstillingen og nye viktige lovverk og tiltak kommer på plass, både i Norge og internasjonalt. Det gir håp og inspirasjon, men mer bevisstgjøring og handling trengs fortsatt. Her kan menighetene spille en viktig rolle!

Dette kan du gjøre:

  • Belys temaet på faste arenaer: forbønn i gudstjenesten, tema i talen, på kirkekaffe, ungdomsmøtet, i konfirmantundervisningen, samtale i smågruppa eller i lederskapet/staben. Informasjon og aktuelle ressurser finner du på globaluke.no.
  • Inviter en ressursperson: få besøk av en som kan mye om problematikken og som kan tale i menigheten eller holde seminar/webinar. NKR har et stort nettverk av kontakter og kan bidra med å finne fram til gode ressurspersoner i deres nærmiljø.
  • Bruk ressursmateriell: historier, filmer, konfirmantopplegg, fakta- og handlingsark, grafikk, prekeninspirasjon osv. Nye ressurser legges ut fortløpende.
  • Løft frem misjonsprosjekt eller lokale diakonale tiltak som reduserer sårbarhet og dermed forebygger utnyttelse
  • Vær kreative! Det finner mange måter å skape bevisstgjøring på. Fotoutstilling, konsert, filmkveld, forestilling/drama osv.
  • Delta i Walk for Freedom lørdag 16. oktober! Finnes det ikke i deres by? Hva med å arrangere?

Ambisjonsnivået er opp til hver enkelt menighet. Finn en måte som passer dere og samarbeid gjerne med andre kirkesamfunn eller lokale organisasjoner. La oss stå sammen mot moderne slaveri!

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X