REDDER LIV: Etter ti år med målrettet arbeid mot kjønnsbasert vold kan vår søsterkirke i Kongo se seg tilbake og si at stillheten endelig er brutt. Økt bevissthet om vold og dens konsekvenser har reddet livet til mange kvinner og barn. Foto: Kongos Evangeliske Kirke.


 

Bryter stillheten

I en kontekst der menn dominerer og kvinner blir behandlet som mindreverdige, har kirken lykkes med å sette kjønnsbasert vold på agendaen. Etter ti år med målrettet arbeid kan vår søsterkirke i Kongo se seg tilbake og si at stillheten endelig er brutt.

– Jeg har hatt et engasjement for kvinners rettigheter og arbeid for likestilling så lenge jeg kan huske, forteller Josephine Nsika. Hun har en doktorgrad i sosiologi og har spesialisert seg i kjønnsstudier. Nsika er og prosjektleder for arbeidet mot kjønnsbasert vold i Kongos Evangeliske Kirke.

–Seksualitet og overgrep er tabubelagte temaer i kirken. Det gjør det svært utfordrende å snakke om kjønnsbasert vold, men vi så hvor viktig det var å bryte stillheten, forklarer Nsika.

Et utbredt problem

I 2012 gjennomførte kirken en undersøkelse for å kartlegge utbredelsen av vold mot kvinner og barn.

– Vi stilte oss spørsmålet «forekommer vold og overgrep i vår sammenheng»? forklarer Nsika.

– Undersøkelsen avslørte at flere former for vold foregikk i samfunnet, men også i kirken. Både fysisk vold, seksuell vold, psykisk vold og økonomisk vold ble avdekket. Omfanget var langt større enn vi hadde trodd, forteller hun videre.

De innså at det var behov for bevisstgjøring om ulike former for vold og hvilke konsekvenser det har for enkeltpersoner og samfunn.

Kjønnsbasert vold er en av hovedårsakene til kvinners død og helseskader. Det en stor barriere for kvinners likeverdige deltagelse i samfunnet og for fattigdomsbekjempelse. Det rammer flest kvinner og jenter, men også menn og gutter kan utsettes og da er det ofte omgitt av mer stigma og skam.

.

Bevisstgjøringskampanje på gata om både Covid-19 og kjønnsbasert vold. Kirken har utarbeidet egne plakater og materiell som de bruker. Foto: EEC.

.

Kirken går foran

– I det kongolesiske samfunnet utøver mannen all makt, dominerer kvinner og behandler dem som mindreverdige skapninger. Det evangeliske budskapet om likhet mellom kvinner og menn er derfor svært lite forstått og mottatt i det kongolesiske samfunnet, beskrev daværende kirkepresident i en prosjektrapport i 2015.

Gjennom omfattende bevisstgjøringskampanjer, særlig for ledere som legger føringer for hva som er akseptert, har kirken lykkes med å bryte ned et tabu og starte viktige samtaler i menigheter, familier, media og klasserom.

En lokal konsulent uttalte i 2015 at «dette er et foregangsprosjekt i Kongo. Ingen har turt å ta tak i dette temaet på en slik måte tidligere».

Redder liv

– En gang julte pappa opp mamma. Da sa jeg til ham at han ikke måtte gjøre det. Så slo han meg kraftig også, slik at jeg ikke kunne gå på skolen på mange dager, fortalte en ti år gammel gutt på en av skolene til Kongos Evangeliske Kirke.

Gutten er en av mange som de siste årene har fått mot til å dele sine historier og erfaringer. Informasjonen som deles om kjønnsbasert vold i menighetene og på skoler gjør at stadig flere voldsofre tar kontakt med et team av psykologer som jobber i prosjektet.

Kirken har avdekket store behov for å kunne ta hånd om voldsofre og tilby tjenester som ikke eksisterer eller fungerer i Kongo.

– Dette temaet, som det tok tid før ble fult ut akseptert av alle kirkelederne, er nå en integrert del av arbeidet til den nasjonale kirken. At stillheten endelig er brutt har reddet livet til mange kvinner og barn, understreker Josephine Nsika.

Biskopen av Nkayi og representanter fra Den katolske kirke ankommer et bevisstgjøringskurs i september 2020. Foto: EEC

Å undervise og starte samtalen om kjønnsbasert vold på skoler har vært en viktig del av arbeidet. Foto: MKN

Når bredt ut

Det begynte med noen utvalgte menigheter som satte fokus på kjønnsbasert vold. I dag, ti år senere, er hele den nasjonale kirken med. Hvert år vier vår søsterkirke en uke i november til bevisstgjøring gjennom kampanjer, konferanser og gudstjenester. Kirken har i prosjektperioden også utarbeidet retningslinjer og egen handlingsplan for å motarbeide kjønnsbasert vold.

Nylig har arbeidet blitt økumenisk, da representanter fra Den katolske kirke og Frelsesarmeen deltar på kurs og bevisstgjøringskampanjer i regi av Kongos Evangeliske Kirke. I 2020 tok myndighetene kontakt for kirkens innspill til en nasjonal handlingsplan mot kjønnsbasert vold. Det endte med at staten valgte å bruke kirkens handlingsplan som grunnlag. I desember 2020 vedtok myndighetene i Kongo sin første nasjonale strategi- og handlingsplan mot kjønnsbasert vold!

– Vi har kommet langt, men det er fortsatt mange utfordringer vi må løse i tiden fremover, sier Nsika. Holdningsendring tar lang tid og bevisstgjøringsarbeidet må fortsette. Det er også nødvendig at vold og overgrep får konsekvenser for overgriper og at voldsofre blir godt ivaretatt. Vi må jobbe for at mennesker kjenner sine rettigheter og at lovverk blir effektivt implementert i Kongo, avslutter hun.

21. november 2021 markerte Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep sitt 25-års jubileum. VAKE er det nye navnet på ressurssenteret. Øyvind Haraldseid deltok sammen med representanter fra ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Foto: ØH.

Ikke alene om fokuset

Globalt rammes en av tre kvinner av kjønnsbasert vold. Vår søsterkirke i Kongo er derfor ikke alene om å sette dette viktige temaet på agendaen, og flere kirker og kristne organisasjoner ser arbeidet som en del av kallet til å være lys og salt i verden.

Arbeidet mot kjønnsbasert vold i Kongo er et Digni-prosjekt som får NORAD-støtte. Misjonskirken Norge er en av 20 kristne organisasjoner i Digni-fellesskapet som sammen jobber mot fattigdom, og for verdige liv. Flere av medlemmene er engasjert i arbeid mot kjønnsbasert vold over hele verden.

Også i Norge står kirker sammen mot vold og overgrep. 21. november i år deltok generalsekretær Øyvind Haraldseid på 25-årsjubileum for Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

– I dag har vi feiret en vital 25 åring! «VAKE, kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep». Senteret vi skulle ønske vi ikke trengte, men er uendelig glad for at vi har midt iblant oss som kirker. Her finner vi varme, kompetanse og det vi trenger i møte med verdens ondskap og realiteter, skrev Haraldseid etter markeringen.

Fakta om kjønnsbasert vold

  • Kjønnsbasert vold er alle typer vold som skjer på grunn av sosialt bestemte kjønnsforskjeller, som ulikheter mellom kvinner og menn (WHO 2013).
  • Globalt rammes en av tre kvinner av kjønnsbasert vold.
  • Kjønnsbasert vold omfatter mange ulike former for vold, som seksuelle overgrep, voldtekt, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, barneekteskap, menneskehandel, kjønnslemlestelse, vold mot seksuelle minoriteter og æresdrap.
  • Kjønnsbasert vold rammer aller flest jenter og kvinner, men gutter og menn kan også rammes. Dette er ofte omgitt av enda større stigma og diskriminering.
  • Kjønnsbasert vold er en sterk medvirkende barriere for kvinners likeverdige deltakelse i samfunnet og bekjempelse av fattigdom.
  • Kjønnsbasert vold er en av hovedårsakene til kvinners død og helseskader.
  • Arbeid for å redusere kjønnsbasert vold innebærer å mobilisere religiøse og lokale ledere og trosbaserte organisasjoner for å endre holdninger og praksiser som opprettholder alle former for kjønnsbasert vold.

KILDE: Kirkens Nødhjelp

Link til julekampanje side

Gi en julegave til Kongo!

 Gi via innsamlingsaksjonen på Facebook

 Vipps en gave til 117008 – merk «Julekampanjen»

 Gi med bankkort eller Vipps via vår giverside

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X