KONGO-KIRKEN: Trepartsmøte i oktober 2021, fra venstre: Mr. Mizidy (kommunikasjonsleder EEC), Johan Lindgren (Eq), pastor Guy Loko Elenga (visepresident EEC), pastor Juste Alain Gonard Bakoua (president EEC), Carl Sundberg (misjonær Eq), Flora-Aude Loumpangou (sekretær EEC), Jon-Arne Hoppestad (MKN), pastor Adolphine Madama Koyo (styremedlem EEC), Christer Daelander (Eq), Gerard Willemsen (Eq) og Jean-Jacques Kamba (styresekretær). Eq forkortet for Equmeniakyrkan i Sverige.


 

Fortsatt mye ugjort i Kongo

Gjennom 60 år har Kongo Evangeliske Kirke hatt en sterk vekst som selvstendig kirke. Svensk og norsk misjon brukte rundt 50 år på misjonsvirksomhet før kirken stod på egne bein. Fortsatt er et tett samarbeid viktig for alle tre parter.

– I denne tid har vi mange utfordringer i vår kirke. Det handler om enhet, forsoning og økonomisk krise. Det er også mye som må følges opp i det sosiale arbeidet og opplæring i kristen tro for ungdommene, skriver kirkeleder Juste Alain Gonard Bakoua (bildet) i en fersk hilsen til Misjonskirken Norge.

Han nevner dessuten behovene for engasjement og opplæring av frivillige og ansatte i menighetene, og styrke godt lederskap. Han er takknemlig for all støtte som misjonsfolket i Norge bidrar med i denne krevende tiden.

Bakoua startet selv sin tjeneste i nordlige Kongo. Han var leder på Ngouedi (2003-08), nasjonal leder for ungdomsarbeidet og siden pastor i Brazzaville, før han ble valgt som kirkeleder i fjor.

I september 1999 besøkte han Norge på en strategikonferanse i regi av UNG med representanter fra Kongo, Colombia og Hong Kong. Målet var å styrke den internasjonale dialogen som likeverdige partnere.

60 års selvstendighet

I år feirer Kongo Evangeliske Kirke (Eglise Evangelique du Congo, EEC) 60 år siden den ble selvstendig 15. juli 1961.

Misjonshistorien for misjonsarbeidet i Kongo >>

Kongo-kirken planter stadig nye menigheter og satser mye på evangeliserende og diakonalt arbeid. De oppgir at det er om lag 140 menigheter i kirkesamfunnet i dag. I følge Equmeniakyrkan som fortsatt er aktiv støttepartner for Kongo-kirken, regner man med at om lag 700 000 kongolesere anser EEC som sin kirke. Landets befolkning teller nå om lag 5,5 millioner innbyggere.

Les Jon-Arnes reisebrev fra Kongo-besøket i høst >>

Tidligere i høst besøkte Jon-Arne Hoppestad, leder Internasjonal avdeling, Kongo. Den 30. september var det årsmøte i Kongo-kirkens nødhjelpsorganisasjon ASUdh. Dagen etter var det felles møter med Kongo-kirkens forskjellige virkegrener. Trepartsmøtet mellom EEC, Equmeniakyrkan og Misjonskirken Norge ble avholdt 4. og 5. oktober på kirkens hovedkontor i Brazzaville.

I dag støtter Misjonskirken Norge flere satsinger for Kongo-kirken. Det går til kirkens trosopplæring, pastorutdanning, menighetsbygging og hjelp til sårbare barn, urfolks rettigheter og kamp mot vold.

Av Trond Filberg

Misjonsforstander Gøsta Nicklasson fra Det Svenske Misjonsforbundet og misjonsforstander Thorleif Holm Glad (sittende) fra Det Norske Misjonsforbund, sammen med kirkepresidenten, Kimpolo Jasbard, da de signerte overenskomsten i 1961 om et selvstendig kirkesamfunn. (Arkivfoto Misjonsbladet)

Link til julekampanje side

Gi en julegave til Kongo!

 Gi via innsamlingsaksjonen på Facebook

 Vipps en gave til 117008 – merk «Julekampanjen»

 Gi med bankkort eller Vipps via vår giverside

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X