TRO SENDE PLANTE: – Vi har laget en ny handlingsplan for menigheten ut fra strategien «Tro Sende Plante», sier pastorene André Tjersland og Thomas Aas Pedersen i Misjonskirken Bryne. (Foto: Trond Filberg) 


Fra felles vedtak til lokale tiltak

Hvordan kan misjonskirkene engasjere seg og bruke den nye strategiplanen «Tro Sende Plante»?

For at vi skal nå våre felles strategiske mål må vi arbeide sammen, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre menigheter er forskjellige. Sammen utfyller vi hverandre. Slik er det formulert i presentasjonen for den vedtatte strategiplanen for Misjonskirken Norge. Hva innebærer det?

Allerede har noen misjonskirker engasjert seg og jobbet med å sette fokus på felles mål. Det handler både om å synliggjøre materiell for «Tro Sende Plante». Enda viktigere er prosesser for handlinger lokalt. Tre av misjonskirkene som selv har tatt initiativ til dette, er Misjonskirken Bryne, Ytre Randesund misjonskirke og Grimstad misjonskirke.

Lokal handlingsplan

I Misjonskirken Bryne har de kommet langt i å utarbeide egne handlingsplaner som «baker» deres tanker inn i strategien «Tro Sende Plante». Allerede i slutten av fjoråret tok de på nytt det tredje modulen i Menighetsskolen, som nå er oppdatert med overskriften «Forny drømmen». Deretter hadde de samlinger der hele menigheten var sammen om å utarbeide egne mål. Nå i september har de menighetsmøte for å vedta sin egen strategiplan.

Thomas Aas Pedersen, pastor i Misjonskirken Bryne (Foto: Trond Filberg)

– Det var en spennende prosess for oss. Nå står vi igjen med et verk jeg opplever hele menigheten har tatt del i. Noe som igjen gir frimodighet for lederskapet ovenfor menigheten i oppfølgingen, sier hovedpastor Thomas Aas Pedersen. Han er også opptatt av å engasjere i bønn for hvert av målene.

– Jeg syntes det er bra at strategiplanen «gjennomsyres» av bønn. På hvert punkt står det at vi skal be! Deretter syntes jeg strategiplanen løfter opp et tydelig fokus på «Tro», som vi igjen finner igjen i visjonen til Misjonskirken Norge: «menneskers frelse». Målene for «Sende» og «Plante» underbygger også dette. Vi ønsker å lede mennesker til tro på Jesus, og føre mennesker inn i et livslangt forhold til Ham, sier Thomas.

Misjonskirken Norge har en egen nettside for bønn. Her kan man hente både aktuelle bønneemner og bønner som er knyttet til strategiarbeidet i «Tro Sende Plante».

Favner ulike menigheter

Pastor Torbjørg Oline Nyli i Ytre Randesund misjonskirke (Foto: Trond Filberg)

– Vi er så takknemlige for å stå i en større sammenheng som har en retning og et fokus som kan styrke oss på det lokale plan. Alle vil søke Gud for retning for sin menighet i sin bydel, men å rammes inn av en nasjonal strategi hjelper oss å løfte blikket fra vårt lokale arbeid, sier pastor Torbjørg Oline Nyli i Ytre Randesund misjonskirke. De bestilte en rollup med hovedmålene for å kunne synligjøre dem i sine gudstjenester.

– Jeg liker de tre målformuleringene for «Tro Sende Plante». Det favner menigheter i ulike størrelse og i ulike sesonger. De kan gi ny giv til å fokusere på å gi videre det vi har, sier hun og oppfordrer til å snakke ofte om dette. Torbjørg Oline er glad planen også har et sterkt fokus på bønn.

– Vi kan alle forplikte oss til å be for Misjonskirken Norge, sier hun og siterer bibelverset om å søke Guds rike først (Matteus 6, 33).

Tema for en hel måned

Allerede i januar i år satte Grimstad misjonskirke «Tro Sende Plante» på dagsorden i egen menighet. Fire søndager hadde de dette som overskrift i gudstjenestene, og et eget opplegg ble laget for hjemmene.

– De de to første ukene lagde vi et opplegg for hjemmene, de to neste var det digitale samlinger og familiegudstjeneste i kirka, forteller pastor Odd Arild Berge i Grimstad misjonskirke.

Hovedpastor Knut Moholt talte om «Tro» i den første gudstjenesten der de også viste filmen med vitnesbyrdet til Jorunn Lohne. Søndagen etter talte Odd Arild om «Sende», ut fra teksten om Jesus som sender ut sine disipler. Da viste de filmen med vitnesbyrdet til Jon-Arne Hoppestad som deler sitt vitnesbyrd om kall til tjeneste og bli sendt som misjonær.

Den tredje søndagen var det besøk av pastor i Vågsbygd misjonskirke, Jens Kåre Lindal, som talte om «Plante». Han delte erfaringene om effektene ved planting av nye menigheter i Kristiansand-området, og utfordret Grimstad misjonskirke til å være med å plante en nye menighet. Den fjerde søndagen hadde de en familiegudstjeneste med fokus på «Tro Sende Plante», ledet av barne- og familiearbeider Anne Kjersti Dahl Myre. Da hadde de besøk av familien Torp fra Lillesand misjonskirke som ble plantet i mars 2018, og som hadde Grimstad misjonskirke som sin modermenighet fram til etableringen.

Av Trond Filberg

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X