INNSAMLINGEN TIL POLEN: Pengene som ble gitt av enkeltpersoner og misjonskirker i Norge har kommet godt med i det hjelpearbeidet våre polske venner gjør for ukrainere. (Foto: Bård Normann Andersen) 


Rørt av støtten fra Norge

Over en halv million kroner ble samlet inn under julekampanjen «Håp for framtid i Ukraina» i Misjonskirken Norge. Våre polske venner takker for støtten.

Generalsekretær Leon Dziadkowiec i vår søsterkirke i Polen, takker for støtten fra Norge. (Foto: Gary Brun, november 2022)

– Vi er rørt over hva vi får til i fellesskap, og vi er takknemlig for styrken i det å stå sammen i krevende tider, sier generalsekretær Leon Dziadkowiec og Cezary Komisarz fra vår polske søsterkirke. De takker for engasjementet og støtten fra Norge.

Julekampanjen «Håp for framtid i Ukraina» i desember, skapte et stort engasjement fra enkeltgivere og lokale misjonskirker i Norge. Gjennom advents- og julehøytiden kom det inn et rekordbeløp på  536 627 kroner(oppdatert april 2023) til vår polske søsterkirke og deres arbeid for ukrainske flyktninger.

I denne kampanjen er 65 prosent gitt gjennom menighetenes aksjoner lokalt, og 35 prosent er fra enkeltgivere som har respondert gjennom ulike givermuligheter.

På tross av økonomiske krisetider

– Det er dobbelt så mye som pleier å komme inn til julekampanjen! I en tid preget av økte levekostnader, høye strømpriser og stor økonomisk usikkerhet er det rørende å se at vi ikke blir oss selv nok. Men vi deler raust med mennesker rammet av krigens grusomheter, forteller misjonskonsulent Naomi Curwen.

Gjennom samarbeidet med vår polske søsterkirke og lokalmenighetene bidrar vi inn mot viktige materielle behov i en krise. Vi får også bidra til at det bygges relasjoner mellom mennesker. Relasjoner som vil kunne bety enormt mye her og nå og i framtiden. For når de materielle behovene er dekket, kommer det en tid hvor det å kunne ha mennesker rundt seg blir viktigere og viktigere

Les alle de sterke historiene fra Polen her >>

– Ære til Gud, tusen takk for støtten, bryter pastor Sylwester fra Zamosc ut når han får vite hvordan kampanjen gikk.

Pastor Sylwester fra Zamosc med sine to barn, foran en av minibussene vår polske søsterkirke har brukt for å bidra i flyktningkrisen. Foto: privat.

– Det går bra med oss, men det har vært mye arbeid i det siste, forteller han.

– Det trengs hjelp hele tiden, og vi sender humanitær hjelp inn i Ukraina. Færre mennesker flykter akkurat nå, men fortsatt kommer det noen over grensa. Torsdag 19. januar kom 18 personer til menigheten vår som skal videre til Norge, deler Sylwester.

Hva går støtten til?

Midlene fra Julekampanjen er overført til fondet «Fra hjelp til håp» og går til å støtte polske misjonskirkers innsats for ukrainske flyktninger. Menighetene i øst, nær grensa til Ukraina, fungerer hovedsakelig som mottak for flyktninger. Da trenger de noen dagers hvile før reisen går videre. Lenger vest i Polen er flere menigheter involvert i å ta imot ukrainske flyktninger som bosetter seg i Polen. De møter behovene til  familier som skal starte et nytt liv på et fremmed sted.

– Polske lokalmenigheter har kontakt med rundt 400 ukrainske barn og unge og deres familier, forteller Cezary som er prosjektleder for “Fra hjelp til håp”. Midlene fra Norge brukes til å dekke inn julegaver som ble kjøpt til alle barna. Pengene går dessuten til å støtte vinterleirer for barn og unge som planlegges av mange menigheter i disse dager, deler Cezary.

Les mer om hva midlene helt konkret brukes til >>  

Kort tid etter krigsutbruddet forrige vinter meldte våre søsterkirker i Øst-Europa om store behov i møte med mennesker som var rammet av krisen. Menigheter og enkeltgivere innenfor Misjonskirken Norge mobiliserte sterkt for å støtte våre søsterkirker i Ukraina, og nabolandene Polen, Romania og Slovakia.

Flere innsamlingsaksjoner

Nødhjelpsaksjonen for Ukraina som startet i mars 2022, samlet inn til sammen 797 938 kroner. Dette ble kanalisert gjennom vår internasjonale paraply IFFEC (International Federation of Free Evangelical Churches). Midlene ble brukt til mat, medisiner, tepper, klær og transport.

Flere hjelpesendinger har blitt sendt inn i Ukraina, og mange av våre søsterkirker har gjort et fantastisk arbeid med å ta imot flyktninger i sine kirker og hjem.

Les om hjelpesendingen fra Narvik og nødhjelpsaksjonen til Ukraina >>

Elektrisitetsforsyningen blir stadig bombet i Ukraina. Det betyr at store deler av befolkningen står uten strøm gjennom en iskald vinter. I et møte med vår polske søsterkirke i desember 2022 ble det formidlet et behov for aggregater til ukrainske menigheter.

Sakene fra Norge ble levert menigheten i en av byene i Polen. Representanter for menigheter i Ukraina kom så dit for å hente det de trengte. Dette var i hovedsak menigheter vest i Ukraina. Flere av dem driver hjelpesendinger inn til østre deler av Ukraina, så noe av utstyret vil bli sendt langt østover. (Foto: Bård N. Andersen)

Bård Normann Andersen fra Misjonskirken Kråkstad var til stede på informasjonsmøtet. Sammen med polske Michal Piskorz som også er fra Kråkstad, begynte de å samle inn aggregater.

– Det ble levert 14 aggregater samt en fullastet bil og tilhenger med om lag 200 pledd, 150 varme ytterplagg, ulltøy, soveposer og diverse utstyr. Det kom inn akkurat passe mengde de siste dagene til at bilen ble helt proppfull, forteller Bård som leverte utstyret til vår polske søsterkirke nå i januar.

Les artikkelen om innsamling av aggregater i Verdinytt.no >>

Dette utstyret er allerede fraktet fra Polen og videre over grensa til Ukraina. Aggregatene bruker de til å sette opp «light hubs» i menigheter når strømmen forsvinner. Folk samles da i lyset, får ladet mobiler og har mulighet til å lage litt varm mat.

Av Tor Marius Langås

Samler inn strømaggregater og dieselvarmere til Ukraina, videoreportasje i Verdinytt.no. (Publisert 12.12.2022)

© 2017 Misjonskirken Norge
Designet & utviklet av Avenew

X