Vi vil se flere disipler som vokser i en moden relasjon til Gud, seg selv og andre mennesker. Som følger Jesus Kristus og finner sin tjeneste i hverdag og menighet.

Hva er en disippel?

”Følg meg” var Jesu invitasjon til sine disipler for nesten 2000 år siden. Denne invitasjonen lyder fortsatt, til oss, midt i vårt dagligliv.

Å være disippel er ikke et krav, men en mulighet til å gå i ”livs-lære” hos Jesus. Dette skjer midt i dagliglivene våre: I våre kamper og fester, sorger og gleder, nederlag og suksess. Disippellivsmodellen illustrerer dette på en enkel måte (se film).

Kontakt

For spørsmål knyttet til satsingsområdet disippelliv, send e-post til anne.margrethe@mknu.no.