STILLING LEDIG:

Misjonskirken Norge er en sammenslutning av omkring 90 menigheter og rundt 9 500 medlemmer. Vår visjon er «Guds barns enhet og menneskers frelse». Misjonskirken UNG er vår selvstendige barne- og ungdomsorganisasjon med om lag 6 400 medlemmer. Hovedkontoret ligger i Oslo. Vi eier Ansgarskolen i Kristiansand, der vårt historiske arkiv er lokalisert. Internasjonalt har vi virksomhet i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa.

Misjonskirken Norge søker

Arkivleder (30%)

Det arbeides for å utvide stillingen.

Ansvarsområder:
• Å ta vare på historiske dokumenter på en forsvarlig måte i vårt historiske arkiv i Kristiansand, samt historisk arkivmateriale ved hovedkontoret i Oslo.
• Å arbeide for at arkivet blir tilgjengelig for forskning.
• Å avlevere arkivalia etter avtale med Riksarkivet.
• Å være rådgiver for administrasjonen og våre menigheter i arkivfaglige spørsmål og derigjennom fremme interessen for Misjonskirken Norges historie.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
• Arkivfaglig kompetanse
• Evne til å arbeide i team med frivillige medarbeidere
• Evne til å arbeide selvstendig og til å se de gode løsninger

Vi tilbyr:
• Inspirerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø i Kristiansand og Oslo
• Lønn etter avtale

Arbeidssted er Kristiansand, og det må påregnes noe reisevirksomhet Oslo/Kristiansand.  Den som ansettes, må arbeide i samsvar med Misjonskirken Norges formål og verdier.

Stillingsbeskrivelse kan lastes ned her (pdf).

Stillingsutlysningen kan lastes ned her (pdf).

Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Øyvind Haraldseid, tlf. 909 49 782, oyvind.haraldseid@mknu.no eller rådsleder for Historisk Arkivsenter, Jarle Abelson, tlf. 906 79 031, jarle@abelson.no.

Søknadsfrist: 10. september 2019.

Søknad og CV sendes til generalsekretæren.

Nettside om historikken for Misjonskirken Norge og UNG:

www.misjonshistorie.no