Historisk arkivsenter (HAS) i Misjonskirken Norge, søker å ansette:

Arkivleder (30 %)

Utlysningsdato: 20.09.2022

Ansvarsområder:

 • Ansvar for at våre felles historiske og arkivverdige dokumenter og bevaring av annet historisk materiale..
 • Lede frivillige medarbeidere for oppgaver med arkivarbeidet.
 • Avlevere arkivalier etter avtale med Riksarkivet.
 • Være rådgiver for administrasjonen og våre menigheter i arkivfaglige spørsmål.
 • Være sekretær for HAS rådet.
 • Bidra til at arkivet er tilgjengelig for forskning.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Arkivfaglig kompetanse
 • Evne til å arbeide i team med frivillige medarbeidere
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å se de gode løsninger

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter.
 • Lønn, pensjon og arbeidsbetingelser i henhold til lønnsavtalen i Misjonskirken Norge.

Stillingen er en del av staben i Misjonskirken Norge. Arbeidssted er Kristiansand, og det må påregnes noe reisevirksomhet Oslo/Kristiansand.  Den som ansettes, må arbeide i samsvar med Misjonskirken Norges formål og verdier. Kjennskap til Misjonskirken Norge vektlegges.

Spørsmål om stillingen og søknad med CV rettes til administrasjonsleder Yngve H. Brosstad. E-post: yngve@mknu.no.

Søknadsfrist: 1. november 2022.

Stillingsutlysningen kan lastes ned her (pdf) >>

Misjonskirken Norge et kirkesamfunn bestående av 84 menigheter og om lag 11 000 trossamfunnsmedlemmer. Vi er en menighetsbevegelse i vekst, og vårt fokus er misjon og lokalt menighetsarbeid. Les mer om oss >>