TEMASIDE SOM OPPDATERES:

På grunn av pandemien med koronaviruset – og de retningslinjer som er pålagt av Folkehelseinstituttet, norske myndigheter – og beslutninger tatt av ledelsen i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG, oppdateres denne temasiden om våre tiltak og endringer for arrangementer. 

Sist oppdatert 30.03.2020.

Arrangementer

Informasjon om avlyste og utsatte arrangementer.

For personer som allerede er påmeldt til et arrangement som er avlyst, vil de få direkte beskjed om hvordan påmelding, betaling osv. vil bli håndtert. Påmeldinger for kommende arrangementer senere i år som enda ikke er avlyst, vil påmeldingsmulighetene foreløpig være utsatt.

AVLYSTE ARRANGEMENTER:

13.-15. mars: Korpstinget for Misjonskirken Speiderkorps ble avlyst. Ny dato er ikke avklart.

4.-7. april: Påske Stagedive på Vegårtun og Fyresdal er avlyst.

24.-26. april: Moment2020 i Kristiansand er avlyst. Generalforsamlingen (MKN), landsmøtet (UNG) og eiermøtet (Ansgarskolen) vil holdes senere, men nytt tidspunkt er ikke avklart foreløpig.

7.-12. juli: Liv & Vekst sommerfestival og Stagedive ungdomsleirene er avlyst. Neste festival blir i 2021.

Øvrige arrangementer er ikke avlyst per dato. Se også vår arrangementskalender her.

Tiltak og veiledning for situasjonen

Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG har iverksatt flere tiltak i tråd med myndighetenes pålegg og råd. Alle ansatte benytter hjemmekontor, reiser er avlyst og det benyttes videomøter og digitale plattformer for samarbeid og saksbehandling. Det er utarbeidet særskilte ordninger for krisestab og stedfortrederfunksjoner for ledelsen og ansatte.

Tiltak overfor menighetene

Til menighetenes daglige ledere og lederskap er det sendt ut flere e-post med veiledninger om permisjonsregler, sykefravær, krisestab og alternative muligheter for å gjennomføre års- og menighetsmøter. I tillegg har menighetsrådgiverne fokus på å følge opp menighetenes lederskap og pastorer.

Tiltak overfor ansatte i menighetene og sentralt

Personalorganisasjonen har sendt brev til alle PO-medlemmer med hvordan de skal forholde seg og tilbud om veiledning og hjelp. Personalorganisasjonen.no.  

Aktuelle nettsider

Ansgarskolens informasjonsside om koronasituasjonen – klikk her.

Folkehelseinstituttets temaside – klikk her.

Les også aktuelle nyhetssaker:

Nettside med aktuelle ressurser for hjem og menighet – klikk her.