TEMASIDE SOM OPPDATERES:

På grunn av pandemien med koronaviruset – og de retningslinjer som er pålagt av Folkehelseinstituttet, norske myndigheter – og beslutninger tatt av ledelsen i Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG, oppdateres denne nettsiden om våre tiltak og endringer for arrangementer. 

Sist oppdatert 18.5.2020.

Tiltak og anbefalinger overfor menighetene

Til menighetenes daglige ledere og lederskap sendes det e-post direkte fra generalsekretær og administrasjonsleder, med informasjon, anbefalinger og veiledninger om permisjonsregler, sykefravær, etablere krisestab og alternative muligheter for å gjennomføre møter og arrangementer.

Anbefalinger for menighetene, aktuelle datoer og kunngjøringer kan leses her – mknu.no/korona-anbefalinger.

Smittevernveiledere for kirkelige gudstjenester og handlinger, og for arrangementer med barn og unge – klikk her.

Tiltak overfor ansatte i menighetene og sentralt

Vedrørende arbeidssituasjon og eventuelle permittering har Personalorganisasjonen sendt brev til alle PO-medlemmer med hvordan de skal forholde seg og tilbud om veiledning og hjelp. Brevet og informasjon fins på nettsiden Personalorganisasjonen.no.  

Tiltak og veiledning for situasjonen

Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG har iverksatt flere tiltak i tråd med myndighetenes pålegg og råd. Alle ansatte benytter hjemmekontor, reiser er avlyst og det benyttes videomøter og digitale plattformer for samarbeid og saksbehandling. Det er utarbeidet særskilte ordninger for krisestab og stedfortrederfunksjoner for ledelsen og ansatte.

Avlyste arrangementer

Informasjon om avlyste og utsatte arrangementer.

13.-15. mars: Korpstinget for Misjonskirken Speiderkorps ble avlyst. Ny dato er ikke avklart.

4.-7. april: Påske Stagedive på Vegårtun og Fyresdal er avlyst. Det lages digital påske Stagedive på Facebook (SoMe) – se her – og på instagram: stagedive2020

24.-26. april: Moment2020 i Kristiansand er avlyst. Generalforsamlingen (MKN), landsmøtet (UNG) og eiermøtet (Ansgarskolen) er utsatt til 6.-7. november 2020 i Oslo. Arrangementet Moment2021 planlegges våren neste år. Se datoer i kunngjøring her.

29. mai – 1. juni: Liv & Vekst i nord 2020, Evenskjer, er avlyst.

7.-12. juli: Liv & Vekst sommerfestival og Stagedive ungdomsleirene er avlyst. Neste festival blir i 2021.

18.-25. juli: Falkeleir i MSK er avlyst.

Se for øvrig vår arrangementskalender her.

Aktuelle nettsider

Egne temaside om korona – smittevernveileder og anbefalinger – klikk her.

Ansgarskolens informasjonsside om koronasituasjonen – klikk her.

Folkehelseinstituttets (FHI) temaside om korona – klikk her.

FHIs informasjon om risikogrupper og karantene – klikk her.

Regjeringens temaside om korona – klikk her.