Hvis du er relativt ny i tjenesten i vår sammenheng, eller føler deg fersk og lurer på veien videre, så er Basecamp skreddersydd for deg.

Basecamp – et veiledningsprogram

Basecamp er vårt yrkesveiledningsprogram, for nye menighetsarbeidere og pastorer i Misjonskirken Norge. Har menigheten unge (anbefalt fra 20 år) eller nyansatte medarbeidere i stillinger fra 50 prosent, er Basecamp en god investering i deres tjenesteliv.

Her ønsker vi å skape et miljø for refleksjon og personlig utvikling, slik at de nye kan få en god start i tjenesten. Programmet gjennomføres over fire semester, med 8 til 12 deltagere. Deltagerne møtes en gang i halvåret til fagdager eller studieturer. Modulene har fokus på åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse.

Praktisk, faglig og sosialt

Basecamp er et veiledningsprogram for høyt motiverte medarbeidere som er lærevillige, ydmyke og sultne på mer av Gud. Modulene kombinerer yrkeserfaring med et relevant faglig innhold. I Basecamp skreddersyr vi læringsmiljøet slik at modulene utfordrer til pastoral læring, refleksjon og egenutvikling. Hver modul består av interessant undervisning, egenarbeid, gruppesamtaler og mye sosialt som skaper et godt miljø. På Basecamp blir du kjent med andre som står i samme rolle som deg og deltagerne lærer mye av erfaringsdeling. Kjell Birkeland og Torben Joswig er faglig ansvarlige, og sammen med flere dyktige ledere og pastorer står de for undervisningen på Basecamp.

Praktisk

Søknad

Det vil bli en ny runde med Basecamp våren 2020. Link til søknad legges her når dette er klart.

Det er arbeidsgiver som søker på vegne av sine ansatte.

Spørsmål om Basecamp kan rettes til Naomi Curwen på e-post: naomi@mknu.no                

Tidsperioder (moduler)

  • Åndelig fordypning, våren 2020 – tre overnattinger
  • Kirkens oppdrag, høsten 2020 – tre overnattinger
  • Menighetsledelse, våren 2021  – tre overnattinger
  • Samfunnsforståelse, høsten 2021 – seks overnattinger

Sted

Oppmøtested vil primært være Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Modulsted vil være i både inn- og utland, og dette blir avklart med gruppen i god tid før modulene gjennomføres. Ikke alle overnattinger vil ha like høy komfort, så det kreves en sporty innstilling av deltagerne.

Pris

Modulene koster 4 900 kroner per deltaker. Dette inkluderer reise fra Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) til modulsted, overnatting og all undervisning. Reise inn til OSL og kosthold er i utgangspunktet ikke inkludert i prisen.