Hvis du er relativt ny i tjenesten i vår sammenheng, eller føler deg fersk og lurer på veien videre, så er Basecamp skreddersydd for deg.

Basecamp – et veiledningsprogram

Oppstart 31. mai 2021

Basecamp er Misjonskirken Norges yrkesveiledningsprogram for nye menighetsarbeidere og pastorer. Søknadsfrist er 15. februar 2021 (oppdatert frist).

Målet er å skape et miljø for refleksjon og personlig utvikling, slik at nyansatte kan få en god start i tjenesten. For unge eller nyansatte pastorer og medarbeidere er Basecamp derfor en god investering. Programmet gjennomføres over fire emnekurs, med temaene åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse.

Deltagerne møtes en gang i halvåret til fagdager eller studieturer, bestående av undervisning, egenarbeid, gruppesamtaler og mye sosialt som skaper et godt miljø. Menighetsrådgiver Kjell Birkeland og nasjonal leder Torben Joswig, er faglig ansvarlige og står for undervisningen sammen med flere dyktige ledere og pastorer.

Aleksander Gundersen

«Jeg var ganske ny som pastor og ønsket å få god praktisk veiledning til hvordan å stå i den tjenesten. Det viktigste har nok vært å oppleve at jeg ikke står alene i tjenesten. Jeg er en del av et større fellesskap med mange jeg kan vende meg til når jeg trenger hjelp, veiledning og forbønn.»

– Aleksander Gundersen (30), pastor i Hånes misjonskirke og tidligere Basecamp-deltaker

Praktisk informasjon

Opptakskriterier

Deltagere må ha minst 50 prosent stilling i en misjonskirke og ha en relevant bachelor eller være over 23 år. Basecamp har kapasitet til 12 deltakere. Om det blir flere søkere enn dette, vektlegges en spredning i kjønn og geografi i godkjenningen av deltagerne.

Søknad

Det planlegges nå en ny runde med Basecamp 31. mai– 3.juni 2021. Vi tar hensyn til smittesituasjonen rundt Covid-19 i både planlegging og gjennomføring.

Det er menigheten som søker på vegne av sine ansatte. Søknadsfristen er 15. februar 2021 (oppdatert frist)

→ Til søknadsskjema

Spørsmål om Basecamp kan rettes til Anne Hansli på e-post: anne.hansli@mknu.no.

Pris

Emnekursene koster 4 900 kroner per deltaker og skal betales av arbeidsgiver. Dette inkluderer reise fra Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL), overnatting og all undervisning. Reise inn til OSL og kosthold er i utgangspunktet ikke inkludert i prisen.

Tid og sted

Oppmøtested vil primært være Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Kursstedene vil være i både inn- og utland, og dette blir avklart med gruppen i god tid før emnekursene gjennomføres. Ikke alle overnattinger vil ha like høy komfort, så det kreves en sporty innstilling av deltagerne. Du må også være villig til å forholde deg til gjeldende smittevernregler.

  • Åndelig fordypning: 31. mai – 3. juni 2021
  • Kirkens lære: 20.- 23. september 2021
  • Menighetsledelse: 28. – 31. mars 2022
  • Kirke og samfunn: 18. – 21. oktober 2022