Fredens hus

I storbyen Medellin finnes et lite guttehjem kalt Fredens hus, drevet av en colombiansk misjonskirke. I et fint og trygt, lite gårdshus får opptil tolv gutter et etterlengtet pusterom fra en utfordrende hverdag. Her får guttene tett oppfølging, skolegang og leksehjelp, mat, omsorg og fritidstilbud som fotballtrening og rulleskøyter. Et team av lærere, pastorer, miljøarbeidere og psykologer har god kapasitet til å se og ivareta guttene, i tillegg til å bidra med familierådgivning slik at hjemmesituasjonen kan forbedres.

Guttene som bor på Fredens hus kommer fra belastede hjem som kan være preget av rus, vold eller fattigdom, eller der omsorgspersoner enten er fraværende eller ikke i stand til å ivareta hele søskenflokken. Oppholdet på Fredens hus er ikke permanent, men for en periode til hjemmesituasjonen begynner å bli bedre. Guttene får besøk av familien og er hjemme i alle skoleferier.

Ved å bli fastgiver til Fredens hus, blir du registrert som fadder og får jevnlige nyhetsbrev fra arbeidet.
Se mer informasjon om fadderordningen her.

Ved å bli fastgiver til Fredens hus, blir du registrert som fadder og får jevnlige nyhetsbrev fra arbeidet. Se mer informasjon på mknu.no/fadder.