Diakonidagen ble til inspirasjon

Stadig flere av våre menigheter viser stort engasjement i sine nærmiljø. Høsten 2017 ble Misjonskirken Norges første nasjonale fagdag for diakoni arrangert i Grimstad. Denne dagen ga mange gode eksempler på hvordan nestekjærlighet er handlinger som forandrer mennesker. Temaet for diakonidagen var «Utsendt for å tjene».

Les artikkel

  • Neste nasjonale fagdag om diakoni er 20. oktober 2018 i Kristiansand. Se info her.

Vi drømmer om å utvikle menigheter som tjener samfunnet gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet.

Til tross for at at ordet ’diakoni’ forekommer rundt hundre ganger i Det nye testamentet, har begrepet vært lite brukt i Misjonskirken Norge. Diakoni i mer tradisjonell betydning har nok først og fremst vært knyttet til misjonsarbeidet. Men misjonskirkene har jo alltid vært diakonale i sitt vesen. For hva er egentlig diakoni? 

I Jesu liv er det å hjelpe mennesker i nød, helbrede det ødelagte og forkynne evangeliet fullstendig sammenvevet. Gang på gang leser vi i Bibelen at Jesus hadde inderlig medfølelse med mennesker han møtte. Jesus møter mennesker med et varmt hjerte, guddommelig kraft og skaper nye muligheter. Diakoni kan vi si er evangeliet i handling. Diakoni er både dypt åndelig og helt praktisk.

→ Diakoni er et av Misjonskirken Norges fem nasjonale satsingsområder. Les mer om definisjoner, historie og eksempler fra lokale engasjement i dette dokumentet: «Utsendt for å tjene» av Geir Johannessen, 2017 (PDF).

Diakoni i nærmiljøet:

Aktuelle sider

Internasjonalt
engasjement

Slik jobber vi
nasjonalt