Vi vil utvikle flere menigheter som tjener enkeltmennesker og samfunnet gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet.

Hvorfor diakoni?

Vi forstår diakoni som kirkens omsorgstjeneste. En tjeneste som innebærer mer enn humanitære handlinger. I møte med medmennesker tror vi at Gud er tilstede og kan gjøre mer enn det ett menneske kan utføre. Grunnlaget er nestekjærlighet som uttrykker evangeliet i handling, og som bygger på menneskelivets ukrenkelighet, menneskers verdighet, samt rettigheter og likeverd mellom kjønnene.

I Jesu liv er det å hjelpe mennesker i nød, helbrede det ødelagte og forkynne evangeliet fullstendig sammenvevet. Gang på gang leser vi i Bibelen at Jesus hadde inderlig medfølelse med mennesker han møtte. Jesus møter mennesker med et varmt hjerte og en guddommelig kraft som skaper nye muligheter.

Diakonidagen

Stadig flere av våre menigheter viser et stort engasjement i sine nærmiljø. Nasjonal fagdag for diakoni er et arrangement som samler menigheter som har eller som ønsker å starte, diakonale arbeid lokalt, til inspirasjon, faglig påfyll og erfaringsdeling. Følg med i kalender og på sosiale medier for informasjon om neste diakonidag. 

For spørsmål om diakonidagen, send e-post til torben@mknu.no.

Tilstede i nærmiljøet