Misjonskirken Norge inviterer til fordypningsprogram for pastorer og personer med pastoralfunksjon i Misjonskirken Norge.

Programmet er modulbasert med cirka to samlinger per semester (ikke helg), og oppmuntring til egenarbeid mellom modulene: Noe egenstudier og daglige rutiner for stillhet/ bønn/ refleksjon.

Tidsperiode: Fordypningsprogrammet går over halvannet år pluss en ettersamling.
OBS! Programmet er igang og avsluttes desember 2017. Neste oppstart er trolig januar 2018. Hver modul består av 2-4 dager (som oftest to overnattinger), og vi overskrider aldri fem overnattinger pr halvår.

Pris: Hver av samlingene kr 3000 som inkluderer kost, losji, programledelse og evt eksterne kursholdere. Reise kommer i tillegg. Dette forutsetter vi at menigheten/ arbeidsgiver dekker.

Sted: Vi holder modulene våre på steder som tilbyr kost, losji og egnete felleslokaler, primært på Sør-Østlandet. Aktuelle steder er eksempelvis: Lia gård, Prestegården (Mandal), Grosaas gård, Høgsveen retreat- og gjestegård, Solåsen (Son) og andre steder som tilbyr gode rammer for vårt arbeid.

Kursholdere: Fordypningsprogrammet ledes av stab i nasjonal avdeling. Vi trekker også inn andre dyktige fagpersoner til ulike deler av prosessen.

PÅMELDING TIL FORDYPNINGSPROGRAMMET ER AVSLUTTET.


Lurer du på om det blir nytt fordypningsprogram?
Ta kontakt med Anne Margrethe Mandt-Anfindsen: anne.margrethe@mknu.no