Valg ved generalforsamlingen og eiermøtet

Forhandlingene

Generalforsamlingen 2022 skal velge:

  • Leder for Hovedstyret, for 2 år
  • Tre medlemmer til Hovedstyret, for 4 år
  • To varamedlemmer til Hovedstyret, for 2 år
  • Leder for Kontrollkomitéen, for 2 år
  • To medlemmer til Kontrollkomitéen, for 2 år
  • To medlemmer til Predikant- og menighetsrådet (PMR), for 2 år.

Eiermøtet 2022 for Ansgarskolen, skal velge:

  • Leder for Skolestyret, for 2 år
  • Fire medlemmer til Skolestyret, for 2 år
  • To varamedlemmer til Skolestyret, for 2 år.

Valgkomitéen

Leder for Valgkomitéen er André Tjersland, Misjonskirken Bryne >>

Øvrige medlemmer i komitéen er: Iselin Hamnes Abe (Tromsø), Roy Elling Foss (Randesund), Inger Lisbeth Aas Pedersen (Gjerpen) og Espen Øvergaard (Follow).

Valgkomitéens brev til menighetene, datert 16.09.2021, oppgir kontaktinformasjon og fristen 31. januar, for å sende forslag på kandidater til valgene. Kopi av brevet er tilgjengelig i ressursarkivet, mappe 4 Organisasjon og strategi > Generalforsamlingen 2022 >>

Presentasjon av kandidatene til valgene

(Kommer når Valgkomitéen har forslagene klare)