Generalforsamlingen for
Misjonskirken Norge – forhandlinger

Oppdatert nettside: 27.08.2020

Tidspunkt: lørdag 7. november 2020 kl. 10:00-17:00.

Sted: Digitalt forum på internett.


Dagsorden og saksdokumenter

Dagsorden med endelig saksliste og alle forhandlingsdokumenter gjøres tilgjengelige i ressursarkivet når endelige papirene er frigitt. Se i mappe 4 Organisasjon > Generalforsamlingen 2020. Klikk her til nettsiden.

Innsending av fullmaktsskjema:  Menighetsdelegater   Pastor-HS-andre-delegater

Kontaktperson for forhandlingene: administrasjonsleder Yngve H. Brosstad.

Påmelding og informasjon om oppkopling til deltagelse, vil publiseres på denne nettsiden, men er ikke klart ennå.

Informasjon om generalforsamlingen

Årets generalforsamling er redusert i omfang og saker. Vi skulle ha markert målgang for Vekst2020, og vi skulle i fellesskap sette oss nye mål. Koronapandemien gjorde at dette ikke var mulig.

Vi har saker som må behandles, og derfor innkalles det til en enklere utgave av generalforsamlingen for å godkjenne nødvendige rapporter og regnskap, samt gjennomføre valg til styrer, komitéer og råd.

Hovedstyrets arbeidsutvalg har besluttet 26. august, at generalforsamlingen kun skal gjennomføres digitalt. Det vil derfor ikke skje en samling i Oslo, slik det først var planlagt.

GFs saker behandles lørdag 7. november 2020 i tidsrommet kl. 10.00-17.00. Innenfor denne tidsrammen avvikles også eiermøtet for Ansgarskolen AS.

Revidert innkalling med dagsorden og informasjon om den praktiske gjennomføringen, vil bli gjort kjent så snart dette foreligger.

Landsmøtet for Misjonskirken UNG – se nettside her.

Misjonskirken Norge – les mer om oss: organisasjon og trossamfunn, lover og verdier.