Folk fra Groruddalen misjonskirke spiser sammen før familiesamling i hjemmet

PROSJEKTNR: 5012

Menighetsplanting i Groruddalen

Et startteam er godt på plass i bydelen og har vært en del av vårt plantenettverk en god stund før prosjektet ble et nasjonalt planteprosjekt. Søknaden ble godkjent av Hovedstyret 24. mars 2017.

– Da vi valgte å plante menighet i Groruddalen var en av grunnene at stedet er befolket av mange mennesker med flerkulturell bakgrunn. Det er en verdi for oss å være et fellesskap med folk fra forskjellige kulturer, forklarer prosjektlederne Bård Løkken og Ruth Burch Skree. De har med seg sine respektive ektefeller Karen Rebbestad Løkken og Ryan Burch.

Historisk sett er Groruddalen preget av store drabantbyblokker befolket av arbeiderklassen. I dag bor det omtrent 130 000 mennesker her og stedet er kjent for å ha en høy andel av folk med bakgrunn fra andre kulturer.

Knytter relasjoner i nabolaget
-For å bli kjent med nabolaget har vi arrangert flere fester for hele nabolaget med god oppslutning. Vi har bidratt på fellesarrangementer, jobbet for å bli kjent med folk og opplever at vi har knyttet en del gode relasjoner, forteller Bård og Ruth.

Prosjektlederne og startteamet har opplevd at ting tar tid, og at det først var høsten 2016 at plantingen kom skikkelig i gang, selv om det har vært et par år med forberedelser før det. De har arrangert flere huskvelder med god oppslutning, hjemme hos Bård og Karen.

– En huskveld er en enkel to-timers samling som består av middag, en samling for de voksne med et kort innlegg, samtale og bønn, samt et enkelt opplegg for barna. Oppslutningen om huskveldene har vært rimelig god med rundt 10-20 personer med stort og smått.

Veien videre
– Vi legger vekt på å bygge en lokal menighet som betyr noe inn i nærmiljøet, blant annet gjennom de relasjonene vi har der. Drømmen vår er å være et fellesskap som er preget av at Guds rike er nær og som lever ut en disippel-livsstil i relasjonene rundt oss, slik at folk får et møte med Jesus, forklarer Bård og Ruth. Se plantingens hjemmeside: omgkirken.no

Se film fra Groruddalen:

(Filmen kan lastes ned her)