The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK) ble etablert av Misjonskirken Norge, men ble en selvstendig kirkesamfunn i 1993. Fra da av har MCCHK hatt et meget nært forhold til og samarbeidet tett med Misjonskirken Norge med årlige besøk begge veier.

I dag har MCCHK tretten menigheter i Hong Kong. De har dessuten startet en menighet i Macao som heter «Macao Holm Glad Church». MCCHK står dessuten bak driften av fire barnehager, en ungdomsskole som heter «Holm Glad College» og to barneskoler som heter «Holm Glad Primary School» og «Holm Glad No. 2 Primary School». I tillegg driver de et eldresenter og et eldrehjem. Skolene er subsidiert av staten.

Simon Young leder Misjonskirken i Hong Kong.

Barnehagene er organisert i en egen stiftelse som heter  Christian Little Angel Kindergarten ltd. Generalsekretær og leder i Internasjonal avdeling i Misjonskirken Norge er styremedlemmer i stiftelsen og deltar ved årsmøtene i Hong Kong.

Nettsiden for MCCHK på norsk og engelsk.

Norske misjonærer utsendt fra Misjonskirken Norge som har arbeidet i Hong Kong, er Annie Skau Berntsen, Torunn Ropstad og Egil Torp. Sistnevnte har skrevet en bok utgitt i 2016 om arbeidet i Hong Kong.

Bildene under er tatt i oktober 2016, blant annet ved et stort dåpsmøte felles for alle menighetene og fra et besøk i en nyplantet menighet (Foto: Trond Filberg, Misjonsbladet).Håpets Havn (Haven of Hope Christian Service – HOHCS) i Hong Kong har siden midten av 1950-tallet, utviklet seg til et omfattende helsetilbud.

Heaven of Hope Hospital – Håpets Havn i Hong Kong (foto: Trond Filberg, 2016)

De driver et stort sykehus, særlig i forhold til langvarig behandling og omsorg. De er spesialister innen geriatri og rehabilitering. De jobber bevisst med å ta vare på sine pasienter med tanke på hele mennesket på en respektfull måte. De bistår dessuten pasientenes familier, særlig i møte med smerte og død.

I tillegg til spesialisttjenestene er de engasjer utenfor sykehusets området med tiltak i samfunnet. Håpets Havn har i dag over 2 000 ansatte, og de bygger ut driften ytterligere.

Pioneren for Håpets Havn var Annie Skau Berntsen. Oppkalt etter “søster Annie” er Haven of Hope Sister Annie Skau Holistic Care Centre (SASHCC), som er en del av Håpets Havn. I to egne bygg har de om lag hundre senger med pasienter som er kronisk syke, eldre og kreftpasienter.

I dag ledes Håpets Havn av Dr. Lam (til venstre på bildet), som besøkte Norge 2016.

Nettsiden til Håpets Havn (engelsk).