Oppgaven til Internasjonalt råd (IR) er å være Hovedstyrets rådgivende organ for Misjonskirken Norges internasjonale arbeid. Hovedstyret har gitt rådet mandat til å kvalitetssikre visjon og strategi, motta regnskapsrapporter, uttale seg ved ansettelse av Internasjonal leder og misjons- og bistandsarbeidere, og initiere tiltak som styrker menigheters og enkeltpersoners misjonsengasjement.

Internasjonalt råd fungerer som et fagråd og en diskusjonspartner for hele Internasjonal avdeling. Rådet setter saker og tema på dagsorden, og er aktivt med på å forme Misjonskirken Norges framtidige internasjonale engasjement.

Internasjonalt råd består av leder og inntil fire medlemmer oppnevnt av Hovedstyret.
I dag består rådet av følgende medlemmer:
Leder: Solveig Eriksen
Medlemmer: Svein Flaten, Jørgen Haug og Ingrid Eskilt. I tillegg møter Johannes Øverland (UNG) og Hege Hansane (representant fra Hovedstyret).
Ansatte som deltar: Jon-Arne Hoppestad (leder Internasjonal avdeling).