Oppgaven til Internasjonalt råd (IR) er å være Hovedstyrets rådgivende organ for Misjonskirken Norges internasjonale arbeid. Hovedstyret har gitt rådet mandat til å kvalitetssikre visjon og strategi, motta regnskapsrapporter og uttale seg ved ansettelse av Internasjonal leder og misjons- og bistandsarbeidere. I tillegg kan IR initiere tiltak som styrker menigheters og enkeltpersoners misjonsengasjement.

Internasjonalt råd fungerer som et fagråd og en diskusjonspartner for hele Internasjonal avdeling (INA). Rådet setter saker og tema på dagsorden og er aktivt med på å forme Misjonskirken Norges framtidige internasjonale engasjement.

Internasjonalt råd består av tre faste medlemmer, ett medlem oppnevnt av Hovedstyret og ett medlem oppnevnt av Landsstyret til Misjonskirken UNG. I tillegg deltar ansatte fra Internasjonal avdeling.

I dag består rådet av følgende medlemmer:
Leder: Jon Arne Hoppestad (INA)
Medlemmer: Jørgen Haug, Ingrid Eskilt, Gordon Valen, Per Ivar Aase (HS) og Hannah Livden (LS).
Ansatte som deltar: Naomi Curwen (INA).