PROSJEKTNR: 3202

Bibelskolen i Shaanxi

Vår samarbeidskirke i Kina vokser og trenger sårt mange flere pastorer! Derfor satser de stort på å utdanne flere pastorer gjennom bibelskolen som er i byen Xi’an i provinsen Shaanxi.

Det vil ta lang tid å få pastorer nok. Femti erfarne ledere går ett år på skolen for å bli bedre rustet til sin tjeneste, de utnytter tiden godt og vi har opplevd store forskjeller i menigheter der ledere har fått denne muligheten. Åtti personer studerer fire år for å bli pastorer. Skolen arbeider for å bli godkjent som teologisk seminar, men må fremdeles oppfylle noen kriterier.

Det kommer dyktige lærere utenfra som inspirerer både lærere og elever, men det er fortsatt mange behov ved bibelskolen. Lærerne trenger stipend til videreutdanning, og noen elever trenger økonomisk støtte for å kunne gå på skolen.

Skolen trenger også støtte til innkjøp av nye bøker til biblioteket – for faglitteratur er viktig. Kompendier til studentene og faglitteratur til lærerne bidrar til økt læring. Studentene lærer mye ved menighetsbesøk i lokalmiljøet, men dette koster også penger. I tillegg er det levelige, men likevel svært spartanske boforhold på bibelskolen.

Dette prosjektet ønsker å bidra til å bedre læringsforholdene ved bibelskolen.