PROSJEKTNR: 3201

Lokalmenigheter i Shaanxi

For å skape sterke menigheter trengs gode ledere, derfor har vi prioritert å støtte lederutvikling i Shaanxi. Vi støtter dessuten Shaanxi Kristne Råd med utgivelsen av et teologisk tidsskrift og støtte til over hundre pastorer med en gave som inspirerer dem i tjenesten. Fra Norge har vi tett kontakt og besøker selv menighetene jevnlig og får oppdaterte rapporter om hva som skjer.

Innsatsen nytter. Aktivitetsnivået øker i menighetene, mange søker til kirken og lederne blir trygge på seg selv. Kirken sentralt gjennomfører fire kurs årlig over flere dager med minst femti deltakere i hvert kurs. Sentralledelsen trenger nye ideer, og vi støtter studiereiser til andre deler av Kina for dem der kirken er kommet lenger i utviklingen: smågruppearbeid, ungdomsarbeid, menighetsutvikling.

Shaanxi Kristne Råds tidskrift er uvurderlig for pastorer og ledere, det inneholder alle mulige typer aktuelle artikler og utgis fire ganger i året. De ønsker å øke opplaget fra 1 500 til 3 000. De trenger støtte til dette viktige arbeid fra oss.

Lokalmenigheter skal lønne pastorene. På landsbygda greier de ikke det. Til deres store fest, kinesisk nyttår, får over hundre pastorer en støtte på mellom 500 og 1000 kr, et beløp de fremdeles kommer langt med i Kina. Støtten kommer fra oss!

En gave til prosjektet bidrar til at pastorer fortsetter i tjenesten og at det finnes levende menigheter også på landsbygda.