PROSJEKTNR: 3103

Menighetsutvikling i Kongo

I et område uten veier langs floden nord-øst i Kongo satser vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke (EEC), på evangelisering og menighetsplanting blant en stor gruppe urfolk.

I Likouala-regionen nord-øst i Kongo ligger byen Bétou. Der er det ingen landeveier, så man må bruke fly og båt langs floden Oubangui for å komme dit. I dette området finnes den største konsentrasjonen av urfolk (etniske pygméer) i Kongo. De har sin egen kultur og måte å leve livet på, og tradisjonelt har de drevet med fangst og jakt. I dag utfordres de av nye kulturer og undertrykkes ofte av andre etniske grupper.

Her ligger en liten menighet som arbeider med å utbre evangeliet i dette uveisomme området. Det er et satsingsfelt for vår søsterkirke. Sammen med dem ønsker vi å forsterke satsingen på evangelisering og kirkeplanting blant urfolk i området. Dette er en utfordrende og krevende oppgave.