PROSJEKTNR: 3105

Sårbare barn i Ngamaba

Kongo-Brazzaville har vært herjet av flere borgerkriger. I dag er det fred i landet, men det tar tid å bygge opp igjen alt som ble ødelagt under krigen. Samtidig er landet fortsatt preget av fattigdom og korrupsjon. I en slik kontekst er barn og unge spesielt sårbare og har begrensede muligheter.

Mange barn har mistet en eller begge foreldrene, og må klare seg mer eller mindre alene. En av bydelsmenighetene i vår søsterkirke, Kongos Evangeliske Kirke (EEC), ønsker å være der for disse barna. Frivillige fra menigheten i Ngamaba samler hver lørdag rundt 60 barn, som er foreldreløse eller som kun har én forsørger, i misjonskirkens lokaler. Her spiser de middag, leser i bibelen, ber og leker.

På grunn av svært begrenset økonomi, handler prosjektet i stor grad om å se barna og vise omsorg. I tillegg til samlingene på lørdagene, forsøker prosjektet å sørge for at alle barna får en startpakke når de begynner på skolen. Dette kan være en skoleuniform eller annet nødvendig skolemateriell.

Ved å bli fastgiver for tilbudet i Ngamaba, blir du registrert som fadder og får jevnlige nyhetsbrev fra arbeidet. Se mer informasjon på mknu.no/fadder.

Se film fra Ngamaba:

(Filmen kan lastes ned her)