PROSJEKTNR: 3105

Sårbare barn i Ngamaba

Kongo-Brazzaville har vært herjet av flere borgerkriger. I dag er det fred i landet, men det tar tid å bygge opp igjen alt som ble ødelagt under krigen. Samtidig er landet fortsatt preget av fattigdom og korrupsjon. I en slik kontekst har barn og unge begrensede muligheter.

Mange barn har mistet en eller begge foreldrene, og må klare seg mer eller mindre alene. En av bydelsmenighetene i vår søsterkirke, Kongo Evangeliske Kirke (EEC), gjør noe med situasjonen. Menigheten i Ngamaba samler hver lørdag rundt 60 barn, som er foreldreløse eller som kun har én forsørger, i misjonskirkens lokaler. Her spiser de middag, leser i bibelen, ber og leker.

På grunn av svært begrenset økonomi, handler prosjektet i stor grad om å se barna og vise omsorg. I tillegg til samlingene på lørdagene, forsøker prosjektet å sørge for at alle barna for en startpakke når de begynner på skolen. Dette kan være en skoleuniform eller annet nødvendig materiell.

Ved å bli fastgiver for tilbudet i Ngamaba, blir du registrert som fadder og får jevnlige nyhetsbrev fra arbeidet. Se mer informasjon om fadderordningen her.