Korona – Misjonskirken Norge sine anbefalinger og oversikt for hvilke datoer og krav som settes for arrangementer og samlinger.

Sist oppdatert 14.5.2020 kl. 15.00.

Veiledere for smittevern – klikk her.

  – Smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger (oppdatert 12.05.2020)

  – Smittevernveileder – aktiviteter for barn og unge (oppdatert 06.05.2020).

Begge veilederne er bransjestandard fra Norges Kristne Råd og Misjonskirken Norge og UNG har bestemt at disse skal følges i våre menigheter.

Sjekkliste for smittevern i kirkens virksomhet (Word dokument) – klikk her, laster automatisk ned som Word.

Datoer for ulike arrangementer

7. mai 2020: Fra denne dato er det to aktuelle endringer på hvor mange som kan møtes i et arrangement og i private samlinger.

For arrangementer kan inntil 50 personer delta på et offentlig sted med følgende krav:

  • Det skal være minst 1 meters avstand til andre personer på arrangementet.
  • Det skal være en ansvarlig arrangør som sørger for at myndighetenes råd om avstand og smittevern gjennomføres. Fremmøte må registreres, med hjemmel i covid-19-forskriften. Se smittevernveileder punkt 3.1.3 fra Norges Kristne Råd.
  • Uten ansvarlig arrangør er det ikke tillatt med arrangement, og det er ulovlig med flere enn 50 personer. For samlinger på ikke-offentlige steder, er det ikke lov å arrangere samlinger.

For private samlinger kan inntil 20 personer samles, under forutsetning av at smittevern om avstand og hygiene ivaretas, og at syke personer ikke deltar.

15. juni 2020: Myndighetene vurderer om arrangementer på inntil 200 personer kan gjennomføres, men det foreligger ikke retningslinjer for dette enda. Det forutsetter at myndighetene har kontroll på smittespredningen.

1. september 2020: Inntil denne dato kan arrangementer som samler 500 eller flere, ikke gjennomføres. Det er foreløpig ikke sagt noe om arrangementer som samler mellom 200 og 500 personer.

Anbefalinger fra Misjonskirken Norge

Smittevernveilederne (bransjestandarder) som utarbeidet av Norges Kristne Råd, gjelder for menigheter, UNG-grupper og aktiviteter i Misjonskirken Norge. Veilederne kan leses og lastes ned, se lenke over. Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG anbefaler at begge veilederne følges i hele vårt trossamfunn, lokalt og sentralt.

Misjonskirken Norge har dessuten utdypet veilederne og gitt råd om flere aktuelle aktiviteter i våre sammenhenger og  flere detaljer om hvordan fremmøte skal registreres. Alle anbefalingene og råd sendes som epost til menighetenes ansatte og ledere, senest i epost datert 5. og 7. mai.

Vår klare anbefaling er at vi forholder oss lojale til myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av koronasmitten. Vi anbefaler at menighetene følger alle retningslinjer som gjelder smittevern, risikovurderinger for samvær og hensynet til risikogrupper og syke. Som kirker skal vi ikke tøye grensene. I denne krevende situasjonen må vi alle bidra i dugnaden for å redusere de negative konsekvensene av koronasmitten.

KA, arbeidsgiverorganisasjonen i Den norske kirke, har utarbeidet en god veiledning for renhold av kirkelokaler under koronapandemien. KNIF har anbefalt disse, og dette kan være nyttig for menighetenes ledelse å lese gjennom. Klikk her.

Temaside: Korona om tiltak og nasjonale arrangementer i Misjonskirken Norge og UNG – mknu.no/avlyste-arrangement.

Kunngjøringer til menighetene – kort informasjon på nettsiden for menighetsadministrasjon – klikk her.