Korona – Misjonskirken Norge sine anbefalinger og oversikt for hvilke datoer og krav som settes for arrangementer og samlinger.

Sist oppdatert  11.08.2020 kl. 09.00.

Veiledere for smittevern fra Norges Kristne Råd – klikk her.

  – Smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger (oppdatert 13.07.2020)

  – Smittevernveileder – aktiviteter for barn og unge (oppdatert 17.06.2020).

Begge veilederne er bransjestandard fra Norges Kristne Råd og Misjonskirken Norge og UNG har bestemt at disse skal følges i våre menigheter.

Sjekkliste for smittevern i kirkens virksomhet (Word dokument) – klikk her, laster automatisk ned som Word.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) smittevernveileder for frivillige organisasjonerklikk her (oppdatert 16.06.2020).

FHI om arrangementer, samlinger og aktiviteter, gjeldene fra 15. juni 2020: Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer – klikk her (oppdatert 07.08.2020). 

Helsedirektoratets veiledning på aktuelle områder (helsenorge.no):

  • Barn og korona – om barnehage og skole, anbefalinger gjelder for lek og samvær på fritiden, barnebursdager og organiserte fritidsaktiviteter (oppdatert 24.06.2020). Klikk her.
  • Reiseråd – om fritidsreiser innenlands og utenlands, EØS-borgere til Norge, karantene, anbefalinger for offentlig transport (oppdatert 10.08.2020). Klikk her.
  • Råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer – hvor mange kan være samlet, ansvarlig ved utleie av lokaler (oppdatert 03.07.2020). Klikk her.

Anbefalinger fra Misjonskirken Norge

Smittevernveilederne (bransjestandarder) som utarbeidet av Norges Kristne Råd, gjelder for menigheter, UNG-grupper og aktiviteter i Misjonskirken Norge. Veilederne kan leses og lastes ned, se lenke over. Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG anbefaler at veilederne følges i hele vårt trossamfunn, lokalt og sentralt.

Misjonskirken Norge har dessuten utdypet veilederne og gitt råd om flere aktuelle aktiviteter i våre sammenhenger og  flere detaljer om hvordan fremmøte skal registreres. Alle anbefalingene og råd sendes som e-post til menighetenes ansatte og ledere.

Vår klare anbefaling er at vi forholder oss lojale til myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av koronasmitten. Vi anbefaler at menighetene følger alle retningslinjer som gjelder smittevern, risikovurderinger for samvær og hensynet til risikogrupper og syke. Som kirker skal vi ikke tøye grensene. I denne krevende situasjonen må vi alle bidra i dugnaden for å redusere de negative konsekvensene av koronasmitten.

KA, arbeidsgiverorganisasjonen i Den norske kirke, har utarbeidet en god veiledning for renhold av kirkelokaler under koronapandemien. KNIF har anbefalt disse, og dette kan være nyttig for menighetenes ledelse å lese gjennom. Klikk her.

KRIFA, som Personalorganisasjonen er en del av, har egne korona-sider om permisjonsregler, arbeidsforhold og støtte for ansatte. Hjemmekontor eller arbeidsplass, hvordan takle hverdagen? Les artikler og informasjon på nettsiden krifa.no.

Temaside: Korona om tiltak og nasjonale arrangementer i Misjonskirken Norge og UNG – mknu.no/avlyste-arrangement.

Kunngjøringer til menighetene – kort informasjon på nettsiden for menighetsadministrasjon – klikk her.