Korona – Misjonskirken Norge sine anbefalinger og oversikt på hvor man kan lese oppdaterte opplysninger for blant annet arrangementer og samlinger.

Sist oppdatert  1.2.2021

Veiledning for smittevern

Norges Kristne Råd (NKR)

Siste nytt fra NKR om korona-regler, oppdatert informasjon og veiledere for gudstjenester og kirkelige handlinger m.m. – oppdateres fortløpende:

KLIKK HER

Veilederne er bransjestandard fra Norges Kristne Råd. Misjonskirken Norge og UNG har bestemt at disse skal følges i våre menigheter.

Sjekkliste for smittevern i kirkens virksomhet (Word dokument) – klikk her, laster automatisk ned som Word.


LNU – barn og ungdom

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) smittevernveileder for frivillige organisasjoner.

Smittevernveileder for frivillige organisasjoner – oppdateres fortløpende:

KLIKK HER


Folkehelseinstituttet (FHI)

Temaside om korona – nyheter og veiledere – oppdateres fortløpende:

KLIKK HER


Anbefalinger fra Misjonskirken Norge

Smittevernveilederne (bransjestandarder) som utarbeidet av Norges Kristne Råd, gjelder for menigheter, UNG-grupper og aktiviteter i Misjonskirken Norge. Veilederne kan leses og lastes ned, se lenke over. Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG anbefaler at veilederne følges i hele vårt trossamfunn, lokalt og sentralt.

Misjonskirken Norge har dessuten utdypet veilederne og gitt råd om flere aktuelle aktiviteter i våre sammenhenger og  flere detaljer om hvordan fremmøte skal registreres. Alle anbefalingene og råd sendes som e-post til menighetenes ansatte og ledere.

Vår klare anbefaling er at vi forholder oss lojale til myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av koronasmitten. Vi anbefaler at menighetene følger alle retningslinjer som gjelder smittevern, risikovurderinger for samvær og hensynet til risikogrupper og syke. Som kirker skal vi ikke tøye grensene. I denne krevende situasjonen må vi alle bidra i dugnaden for å redusere de negative konsekvensene av koronasmitten.

KA, arbeidsgiverorganisasjonen i Den norske kirke, har utarbeidet en god veiledning for renhold av kirkelokaler under koronapandemien. KNIF har anbefalt disse, og dette kan være nyttig for menighetenes ledelse å lese gjennom. Klikk her.

KRIFA, som Personalorganisasjonen er en del av, har egne korona-sider om permisjonsregler, arbeidsforhold og støtte for ansatte. Hjemmekontor eller arbeidsplass, hvordan takle hverdagen? Les artikler og informasjon på nettsiden krifa.no.

Avlysninger:  Oversikt på avlyste, nasjonale leirer og arrangementer i Misjonskirken Norge og UNG – mknu.no/avlyste-arrangement.

Kunngjøringer til menighetene – kort informasjon på nettsiden for menighetsadministrasjon – klikk her.