Korona – Misjonskirken Norge sine anbefalinger og oversikt for hvilke datoer og krav som settes for arrangementer og samlinger.

Sist oppdatert  10.11.2020 kl. 13.20.

Veiledning for smittevern fra Norges Kristne Råd

Siste nytt om korona-regler, oppdatert informasjon 6.-8. november 2002 – klikk her.

Veiledere om smittevern fra NKR – klikk her.

  – Smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige handlinger.

  – Smittevernveileder – aktiviteter for barn og unge.

Veilederne er bransjestandard fra Norges Kristne Råd. Misjonskirken Norge og UNG har bestemt at disse skal følges i våre menigheter.

Sjekkliste for smittevern i kirkens virksomhet (Word dokument) – klikk her, laster automatisk ned som Word.

Andre veiledere

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) smittevernveileder for frivillige organisasjonerklikk her (oppdatert 16.06.2020).

FHI om arrangementer, samlinger og aktiviteter, gjeldene fra 15. juni 2020: Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer – klikk her (oppdatert 07.08.2020). 

Helsedirektoratets veiledning på aktuelle områder (helsenorge.no):

  • Barn og korona – om barnehage og skole, anbefalinger gjelder for lek og samvær på fritiden, barnebursdager og organiserte fritidsaktiviteter (oppdatert 24.06.2020). Klikk her.
  • Reiseråd – om fritidsreiser innenlands og utenlands, EØS-borgere til Norge, karantene, anbefalinger for offentlig transport (oppdatert 10.08.2020). Klikk her.
  • Råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer – hvor mange kan være samlet, ansvarlig ved utleie av lokaler (oppdatert 03.07.2020). Klikk her.

Anbefalinger fra Misjonskirken Norge

Smittevernveilederne (bransjestandarder) som utarbeidet av Norges Kristne Råd, gjelder for menigheter, UNG-grupper og aktiviteter i Misjonskirken Norge. Veilederne kan leses og lastes ned, se lenke over. Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG anbefaler at veilederne følges i hele vårt trossamfunn, lokalt og sentralt.

Misjonskirken Norge har dessuten utdypet veilederne og gitt råd om flere aktuelle aktiviteter i våre sammenhenger og  flere detaljer om hvordan fremmøte skal registreres. Alle anbefalingene og råd sendes som e-post til menighetenes ansatte og ledere.

Vår klare anbefaling er at vi forholder oss lojale til myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av koronasmitten. Vi anbefaler at menighetene følger alle retningslinjer som gjelder smittevern, risikovurderinger for samvær og hensynet til risikogrupper og syke. Som kirker skal vi ikke tøye grensene. I denne krevende situasjonen må vi alle bidra i dugnaden for å redusere de negative konsekvensene av koronasmitten.

KA, arbeidsgiverorganisasjonen i Den norske kirke, har utarbeidet en god veiledning for renhold av kirkelokaler under koronapandemien. KNIF har anbefalt disse, og dette kan være nyttig for menighetenes ledelse å lese gjennom. Klikk her.

KRIFA, som Personalorganisasjonen er en del av, har egne korona-sider om permisjonsregler, arbeidsforhold og støtte for ansatte. Hjemmekontor eller arbeidsplass, hvordan takle hverdagen? Les artikler og informasjon på nettsiden krifa.no.

Temaside: Korona om tiltak og nasjonale arrangementer i Misjonskirken Norge og UNG – mknu.no/avlyste-arrangement.

Kunngjøringer til menighetene – kort informasjon på nettsiden for menighetsadministrasjon – klikk her.