Misjonskirken Speiderkorps (MSK) er organisert med korpstinget som sitt øverste organ. Tinget som holder hvert andre år, velger korpsstyret.

MSK tilhører Misjonskirken UNG, og både korpstinget og korpsstyret er underliggende organisasjonsledd av landsstyret i UNG. MSK er dessuten et korps tilsluttet Norges speiderforbund.

Kontakt korpsstyret

KORPSSTYRET – PERIODEN FRA SEPTEMBER 2020

Korpsleder:

Helene Bjørsvik (foto)

Visekorpsleder: …

Øvrige medlemmer og varamedlemmer: …

E-post til korpsstyret: korpsstyret@mknu.no

Ressurser med materiell, dokumenter og presentasjoner for MSK?

Se egen mappe «3 Speider MSK» i UNG-ressurser.

> tilbake til hovedside for Misjonskirken Speiderkorps