Misjonskirken Speiderkorps (MSK) er organisert med korpstinget som sitt øverste organ. Tinget som holder hvert andre år, velger korpsstyret.

MSK tilhører Misjonskirken UNG, og både korpstinget og korpsstyret er underliggende organisasjonsledd av landsstyret i UNG. MSK er dessuten et korps tilsluttet Norges speiderforbund.

Kontakt korpsstyret

KORPSSTYRET – PERIODEN FRA SEPTEMBER 2020

Korpsleder: Helene Bjørsvik (foto)

Korpsstyrets øvrige medlemmer:

Faste medlemmer er Sunniva Indrøy Risanger, Thea Jåvold, Bente Oterholt, Are Christensen, Daniel Skogaker og Mads Seim. Varamedlemmer er Karoline Næs og Christoffer Andre Eskedal Flåten. (Korpsstyret ble valgt 11.09.2020)

E-post til korpsstyret: korpsstyret@mknu.no

Ressurser med materiell, dokumenter og presentasjoner for MSK?

Se egen mappe «3 Speider MSK» i UNG-ressurser.

> tilbake til hovedside for Misjonskirken Speiderkorps