Avstemming under Korpstinget 2018 i Trondheim. FOTO: Trond Filberg.


Misjonskirken Speiderkorps (MSK) er organisert med korpstinget som sitt øverste organ. Tinget velger korpsstyret.

MSK tilhører Misjonskirken UNG, og både korpstinget og korpsstyret er underliggende organisasjonsledd av landsstyret i UNG. MSK er dessuten et korps tilsluttet Norges speiderforbund.

KORPSSTYRET – PERIODEN 2018-2020

Korpsleder: Haakon M. Rønnestad
Visekorpsleder: Helene Bjørsvik
Øvrige medlemmer og varamedlemmer: Håkon Brevik, Are Christensen, Erling Ellingsen, Bente Oterholt, Sunniva Indrøy Risanger, Morten Vikse Rønnestad (vara) og Lill Katrin Island (vara).

Kontakt


Haakon M. Rønnestad, korpsleder

korpsstyret@mknu.no

Ressurser med materiell, dokumenter og presentasjoner for MSK?

Se egen mappe «3 Speider MSK» i UNG-ressurser.