Landsstyret, Misjonskirken UNG

Landsstyret i UNG er organisasjonens øverste valgte organ, mens Landsmøtet er organisasjonens øverste myndighet, og avholdes hvert annet år.

Landsstyret består av leder, nestleder, fire medlemmer og to varamedlemmer, som alle velges av Landsmøtet. LS består i tillegg av en representant for Misjonskirken UNGs ansatte og en representant fra Hovedstyret i Misjonskirken Norge.

Landsstyret har ansvar for å lede virksomheten ved å utarbeide og følge opp strategier, innstille i alle saker til Landsmøtet, utarbeide årsberetning, regnskap og budsjett, samt forberede valg og ansette daglig leder. Styret skal dessuten forvalte eiendom og øvrige midler, samt ivareta arbeidsgiveransvaret for ansatte i UNG.

Foto av André Tjersland

André Tjersland

Leder i Landsstyret er André Tjersland.

Neste Landsmøte med valg av Landsstyre er i april 2020.

Se for øvrig lover for Misjonskirken UNG i mappen for organisasjonsdokumenter i UNGs ressurser.